Dorel Dulău, șeful Casei Județene de Asigurări de Sănătate, ne anunța recent că nu mai puțin de 1,2 milioane de carduri de sănătate vor fi tipărite de Imprimeria Națională, o bună parte dintre acestea revenind asiguraților bihoreni care le-au solicitat.

„Ținem să informăm asigurații bihoreni că Ministerul Sănătății a încheiat un acord cadru cu Imprimeria Națională în vederea tipăririi și emiterii unui număr de 1,2 milioane de carduri de sănătate pentru cetățenii români asigurați din întreaga țară. Prin urmare, o primă tranșă va cuprinde 400 de mii de carduri, o parte dintre acestea urmând să fie distribuite asiguraților din județul nostru, în două tranșe, prima, până la finalul lunii noiembrie, iar a doua, până la 15 decembrie”, preciza Dorel Dulău.

Directorul general al CAS Bihor a făcut apoi precizări asupra modului în care solicitanții de carduri naționale de asigurări de sănătate vor putea intra în posesia acestora:

„Urmează ca, în perioada imediat următoare, să informăm asigurații bihoreni cu privire la modalitatea în care vor intra în posesia cardurilor de sănătate, cu precizarea că duplicatele solicitate ca urmare a pierderii cardurilor vor fi ridicate de la sediul instituției noastre.

În privința celor care au împlinit vârsta de 18 ani și cărora le-au fost eliberate pentru prima dată carduri de sănătate, vom reveni cu informații imediat ce vom fi înștiințați de Casa Națională de Asigurări de Sănătate despre situația acestor documente”.La finalul dialogului nostru, directorul general Dorel Dulău i-a îndemnat pe toți cei care, din diverse motive, nu dețin un card național de asigurări de sănătate să apeleze la serviciile CAS Bihor:

„Precizăm că persoanele care nu dețin carduri de sănătate pot solicita instituției noastre eliberarea unei adeverințe înlocuitoare, adeverință cu o valabilitate de 60 de zile, care poate fi reînnoită și conferă asiguratului dreptul de a solicita furnizorilor orice tip de servicii medicale contractate de CAS Bihor”.