Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, se arată într-un comunicat al Casei de Pensii Bihor.

 

În conformitate cu prevederile art.1 (1) din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, poate încheia contract de asigurare socială orice persoană, indiferent de cetățenie, cu domiciliul sau reședința în România, care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii; nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare. Încheierea contractului de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 mai poate fi solicitată numai în perioada 1 ianuarie 2017-27 aprilie 2017. Perioada pentru care se poate încheia asigurare în sistemul public de pensii, în baza acestui act normativ, este de cel mult 5 ani calendaristici anteriori încheierii contractului. Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuția de asigurări sociale, nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public de pensii și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Suma cu titlu de contribuție de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranșe lunare, fără a depăși data de 27 aprilie 2017.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare socială sunt: actul de identitate - certificarea pentru conformitate a copiei făcându-se de către asigurator; actul de identitate al reprezentantului, precum şi actul care atestă calitatea acestuia, după caz (procura în al cărei conținut să fie menționată împuternicirea mandatarului de a încheia contract de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 în numele persoanei care va beneficia de asigurare.

Valorile salariului minim brut pe țară garantat în plată utilizat la calculul contribuției de asigurări sociale datorate, sunt următoarele: pentru anul 2011   670 lei; pentru anul 2012 - ianuarie 2013 - 700 lei; pentru februarie - iunie 2013 - 750 lei; pentru iulie - decembrie 2013 - 800 lei; pentru ianuarie - iunie 2014 - 850 lei; pentru iulie - decembrie 2014 - 900 lei; pentru ianuarie - iunie 2015 - 975 lei; pentru iulie 2015 - aprilie 2016 - 1.050 lei; pentru mai 2016 - și în continuare - 1.250 lei.

Cotele contribuției de asigurări sociale aferente perioadei 2011 -2016 sunt: pentru perioada: 1 ianuarie 2011- 30 septembrie 2014 inclusiv - 31,3%; pentru perioada: 1 octombrie 2014 - 27 aprilie 2017 - 26,3%.  

„Informații suplimentare se pot obține la tel: 0259/430.728, int.115 sau 156; email: [email protected] și/sau la sediul instituției noastre, compartimentul „Evidența Contribuabili”, programul cu publicul fiind: luni - joi, între orele: 8.00-16.30, vineri, între orele: 8.00-14.00”, se arată în comunicat.