Municipalitatea orădeană a anunţat că cererile însoțite de acte doveditoare pentru închirierea locuinţelor din Blocul ANL pentru medicii rezidenţi pot fi depuse până în data de 17 ianuarie.

Cererea, vizată de angajator, se depune individual și în nume propriu la Primăria municipiului Oradea – Centrul de Relații cu Publicul (în Piramidă) și trebuie să fie însoțită de documentele prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 964 din 28.11.2019. Dosarele incomplete și cele depuse după termen se resping.

„Pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv, tinerilor specialiști din sănătate, dosarele vor fi analizate de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate, în municipiul Oradea, județul Bihor, cu respectarea Criteriilor de acces şi a Criteriilor de selecţie prin punctaj, aprobate prin HCL nr. 862 din 31.10.2019, anexate”, precizează Primăria Oradea.

Blocul ANL din curtea Spitalului Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, destinat medicilor rezidenți, a fost realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe și Primăria Oradea în cursul anului trecut. Blocul cu 30 de unităţi locative are locuințe de una și două camere, de nivel parter plus patru etaje.

Proiectul de construire de locuinţe pentru medici a avut ca scop stabilizarea populaţiei în municipiul Oradea şi evitarea migraţiei personalului de specialitate medico-sanitar bine pregătit, precum și susținerea acestuia.