Având în vedere trecerea de la starea de urgență la starea de alertă, începând de astăzi, 15 mai, Casa Județeană de Pensii Bihor aduce la cunoștința tuturor celor interesați că activitatea de relaţii cu publicul va fi reluată gradual.

Astfel, potrivit unui comunicat de presă transmis joi, reprezentanţii CJP Bihor fac următoarele precizări: programul de relații cu publicul se va desfășura după cum urmează: luni, marți şi miercuri, între orele 8.00-16.30; joi (program de permanență), între orele 8.00-18.30, iar vineri, între orele 8.00-14.00.

Începând de vineri, 15 mai, se reia activitatea fizică de depunere a dosarelor de pensie – înscrieri noi, activitate care se va rezuma strict la depunerea acestora și la primirea numărului de înregistrare.

„În ceea ce privește celelalte tipuri de servicii, recomandăm să se apeleze la poșta electronică sau la serviciile poștale. În cazul în care se solicită recalculări/modificări ale drepturilor de pensie în baza unor documente noi (adeverințe de orice tip), acestea vor fi transmise în original, în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul adeverințelor care atestă calitatea de pensionar, acestea se vor solicita fie prin email, fie prin poștă, urmând ca documentul în original să fie expediat titularului la domiciliul acestuia”, se precizează în documentul semnat de Maria Andaluzia Coraş, director executiv al CJP Bihor, şi de Ioana Matei, purtător de cuvânt.

Potrivit acestora, plata contribuției de asigurări sociale pentru persoanele care au încheiat contract de asigurare socială în baza Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare se va efectua prin virament bancar în contul IBAN RO69TREZ07622210304XXXXX, cod fiscal13589510, beneficiar Casa Județeană de Pensii Bihor, cu precizarea datelor de identificare ale plătitorului: nume, prenume, CNP sau prin mandat poștal, situație în care se vor preciza datele de identificare ale plătitorului: nume, prenume, CNP.

Pentru încheierea de noi contracte de asigurare socială în baza Legii nr.263/2010, persoanele interesate vor transmite prin poșta electronică la adresele [email protected], [email protected] formularul tip Contract de asigurare socială completat și semnat, care poate fi accesat de pe site-ul instituției www.cjpensiibihor.ro la secțiunea formulare tip – categoria Evidență Contribuabili, precum și copia actului identitate.

Rezilierea contractelor de asigurare socială  se face la cererea asiguratului, situație în care se va transmite pe adresele de email menționate mai sus copia actului de identitate.

Solicitarea de eliberare a stagiului de cotizare sau a documentului Notificarea calităţii de neasigurat în sistemul de securitate socială din România, pentru lucrătorii care vor desfășura activități sezoniere în Germania, se vor elibera în continuare în urma solicitării formulate pe cale electronică la adresele de email [email protected], [email protected] sau prin poștă la adresa de corespondență a institutiei: str. Dunărea nr.6, cod postal 410027, Oradea, judeţul  Bihor, solicitări însoțite obligatoriu și de copia actului de identitate.

Cererile de acordare a ajutoarelor de deces se depun la sediul Casei de Pensii Bihor, urmând ca plata să se facă în contul bancar indicat sau prin mandat poștal. Începând cu data de 15 mai 2020, cererile de acordare a acestor prestații vor fi însoțite de certificatul de deces în original.

Reprezentanţii CJP Bihor precizează că activitatea de solicitare și eliberare a biletelor de tratament balnear rămâne în continuare suspendată până la noi reglementări.

Audiențele și consilierea de specialitate se vor realiza în continuare telefonic sau prin email.

În vederea desfășurării controlate a activității de relații cu publicul, începând cu data de 15 mai 2020, au fost luate următoarele măsuri: asigurarea afluxului controlat al publicului în spațiul destinat; folosirea produselor dezinfectante; respectarea distanței sociale și obligativitatea folosirii protecției sanitare prin utilizarea măștilor și a mănușilor de protecție; evitarea posibilelor aglomerări la sediul instituției.

„Pentru evitarea deplasării la sediul Casei Județene de Pensii Bihor și a evitării contactului direct cu personalul instituției în scopul protejării beneficiarilor sistemului public de pensii care reprezintă o categorie vulnerabilă, recomandăm în continuare folosirea mijloacelor de comunicare folosite și în perioada stării de urgență și anume poșta electronică sau site-ul instituției de unde se pot descărca formularele necesare”, mai transmit reprezentanţii Casei de Pensii Bihor.