Preluarea cererilor și a declarațiilor pe proprie răspundere, precum și a documentelor necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, sezonul rece 2022-2023, se face pe tot parcursul sezonului rece, iar solicitările pentru acordarea suplimentului pentru energie, pe tot parcursul anului.

Direcția de Asistență Socială Oradea mai aduce la cunoștința cetățenilor că, de la începutul perioadei și până la data de 20 noiembrie 2022, s-au înregistrat un număr de 1981 cereri, dintre care 1539 pentru energie termică, 105 cereri pentru gaze naturale, 325 pentru combustibili solizi și 12 solicitări pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică. Consumatorii vulnerabili care au depus aceste solicitări vor intra în drepturi începând cu data de 1 noiembrie 2022, iar cererile depuse după data de 20 a lunii, vor intra în plată cu luna următoare.

Comparativ cu anul 2021, numărul cererilor a crescut cu aproximativ 437 de cereri, anul trecut, până la această dată, înregistrându-se 1544 de cereri.

Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi  și/sau petrolieri beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1.386 lei în cazul familiilor şi 2.053 lei în cazul persoanelor singure. Pentru acordarea suplimentului de energie solicitanții trebuie să îndeplinească aceleași condiții (privind veniturile și bunurile aflate în proprietate).

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, în sumă fixă în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de: 30 de lei pe lună pentru consumul de energie electrică; 10 lei pe lună pentru consumul de gaze naturale; 10 lei pentru consumul de energie termică și 20 lei pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

Cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică vor fi certificate de către asociațiile de proprietari, acestea specificând numărul camerelor branșate la sistemul de energie termică, numărul și numele persoanelor luate în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreținere, și codul furnizorului de energie termică.

Consumatorii particulari vor prezenta ultima factură emisă de SC Termoficare Oradea.

Totodată, pentru accesarea suplimentului pentru energie, în vederea identificării codului de client CLC/POD, persoanele vor depune în original sau fotocopie factura integrală (față/verso) pentru energie electrică/gaze naturale, în vederea operării, de către furnizor a reducerii la plata facturii.

Titularii ajutoarelor pentru încălzire și a suplimentului energetic sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în situația locativă, componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de cinci zile de la data la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificărilor se face prin depunerea unei noi Cereri și declarații pe propria răspundere însoțită de documentele doveditoare care justifică modificarea.

Preluarea cererilor și a documentelor justificative se face la sediul Direcției de Asistență Socială Oradea - str. Primăriei nr. 42 - Serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială, în următorul interval orar: luni - miercuri, între orele 7.30-16.30, joi, între orele 7.30-18.30, iar vineri, între orele 7.30-16.00, precum și la Centrele Sociale Multifuncționale Rogerius ll (str. Ep. Ioan Suciu nr.1 bl.ZP1), Nufărul (str. Nufărului nr.47, bl. D111) și Ioșia (Aleea Călinului nr.9) de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00.