160 de bilete de tratament balnear, aferente seriei 18, au fost repartizare Casei de Pensii Bihor. Biletele se pot ridica de la sediul instituției, zilnic, conform programului de lucru al acesteia.

Casei Judeţene de Pensii Bihor i-au fost repartizate 160 bilete de tratament balnear, aferente seriei 18, începând cu data de 30 noiembrie, pentru următoarele stațiuni: Sovata - 2 bilete, Herculane - 8 bilete, Slănic Moldova - 1 bilete, Covasna - 10 bilete, Felix - 33 bilete, Geoagiu - 2 bilete, Govora - 2 bilete, 1 Mai - 60 bilete, Moneasa - 18 bilete, Saturn - 7 bilete, Tușnad - 2 bilete, Vatra Dornei - 8 bilete, Căciulata - 3 bilete și Tășnad - 4 bilete.

Biletele se pot ridica de la sediul Casei de Pensii Bihor, zilnic, conform programului de lucru, de luni până joi, între orele 8.00-14.00, precum și vineri, între orele 8.00-12.00, până la data de 20 noiembrie. Redistribuirea biletelor de tratament va avea loc la data de 21 noeimbrie, începând cu ora 8.00.

„Biletele de tratament se eliberează conform criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear aprobate prin Ordinul nr. 27/13.01.2023 al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, în baza cererii depuse şi a biletului de trimitere cu regim special eliberat de medicul de familie sau medicul specialist”, anunță reprezentanții Casei de Pensii Bihor.

Potrivit acestora, persoanele încadrate în grad de handicap grav, care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I, care beneficiază de indemnizație de însoțitor, pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţiți. De asemenea, însoţitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav / în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

„Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament fără a fi însoțite persoanele încadrate în grad de handicap grav, care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I, care primesc indemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor) pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier, şi nu în regim de spitalizare”, mai transmit reprezentanții CJP Bihor.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate prin procură autentificată la notarul public din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să îl ridice.