La Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din Oradea s-a desfăşurat sâmbătă, 30 martie, a 11-a ediţie a Concursului „Ştiu şi aplic - securitatea şi sănătatea în muncă se deprinde pe băncile şcolii”, având ca obiectiv principal încurajarea şi atragerea elevilor în activităţi de studiere a disciplinei numită securitate şi sănătate în muncă.

 

Evenimentul a fost organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, în parteneriat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, în cadrul proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, demarat de Inspecţia Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Scopul concursului este conştientizarea profesorilor şi tinerilor elevi, viitori lucrători, asupra riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională de la viitoarele locuri de muncă. Participanţi la eveniment au fost 58 elevi şi 24 profesori coordonatori din cadrul a 14 unităţi de învătâmânt din judeţul Bihor, aceştia fiind împărțiți pe cinci filiere – filiera tehnologică ciclul inferior și superior, filiera teoretică ciclul inferior și superior și filiera profesională.

Unitățile de învățămînt participante au fost: Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea, Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea, Colegiul Tehnologic Sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea, Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei, Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş, Liceul Tehnologic „Horea” Marghita, Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta, Colegiul Naţional „Avram Iancu” Ştei, Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea, Liceul Tehnologic Felix – Sânmartin, Liceul Tehnologic „Livia Maria Gego” Dobreşti, Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent Laszlo” Oradea.

Concursul s-a desfăşurat în două etape. În cadrul primei etape – „Cât ştim despre securitate şi sănătate în muncă ” - a avut loc proba scrisă, constând în rezolvarea unui test grilă realizat pe o platformă în format online, desfășurată simultan la nivel național. Etapa a II-a - „Identifică riscurile, stabileşte şi alege Echipamentul Individual de Protecţie corect” a fost proba practică, constând în identificarea riscurilor la locurile de muncă şi alegerea echipamentelor individuale de protecţia muncii adecvate, fiind premiate primele trei echipe câștigătoare pentru fiecare filieră participantă.

Echipele care au ocupat locul I: Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea - filiera profesională, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea - filiera tehnologică ciclul superior, Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea - filiera tehnologică ciclul inferior, Liceul Sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea - filiera teoretică ciclul superior, Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea - filiera teoretică ciclul inferior.   

Aceste echipe vor participa, în cadrul etapei finale a concursului, la faza națională ce se va desfășura în perioada 17-19 mai, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași.

„Introducerea disciplinei Securitate şi Sănătate în Muncă în învăţământul preuniversitar constituie o componentă cheie în dezvoltarea culturii de prevenire a riscurilor, prin învăţarea de către tineri a modului de a lucra în condiţii de securitate şi sănătate. Statisticile actuale din Uniunea Europeană arată că tinerii lucrători au o rată de accidentare mai mare decât alte categorii de lucrători, din diferite cauze: lipsa de informare, lipsa de experienţă, lipsa de cunoştinţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă etc. Centrele de învăţământ pot contribui decisiv la scăderea ratei de accidentare a tinerilor lucrători prin informarea şi educarea tinerilor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul unei discipline cu acelaşi nume”, precizează Marius Rotar, inspectorul şef al ITM Bihor.