Instituția Prefectului - Județul Bihor a înaintat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Inspectoratului General pentru Imigrări o propunere de proiect cu soluții vizând simplificarea și facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor din țări din afara Uniunii Europene.

Demersul vine în sprijinul agenților economici bihoreni și vizează o serie de modificări administrative, cum ar fi: scurtarea timpului de emitere a permisului de ședere și a avizului de muncă de la 30 de zile la 10-15 zile, pentru a evita situația în care companiile angajatoare nu pot achita contribuțiile salariale angajaților non-UE; simplificarea documentației prin eliminarea adeverinței medicale eliberate de medicul de familie care atestă faptul că persoana nu suferă de boli cornice - aceasta poate fi înlocuită cu adeverința emisă de medicul de medicina muncii sau printr-o declarație pe proprie răspundere a viitorului angajat; comunicarea și soluționarea online a documentației pentru obținerea avizului de muncă, în cazul agenților economici, pentru a evita blocarea ghișeului din cauza volumului ridicat de documente care trebuie depuse; eliminarea documentului ce dovedește publicarea prin mijloace de informare în masă din România a unui anunț pentru ocuparea locului de muncă vacant; specificarea termenelor maxime admise pentru acceptarea certificatului constatator obținut de angajator de la Registrul Comerțului și a certificatului de atestare fiscală, documente necesare pentru emiterea avizului de angajare; creșterea capacității administrative a instituțiilor cu atribuții în domeniu prin creșterea numărul de angajați; comunicarea cu angajatorii prin intermediul mijloacelor online sau prin înființarea unui Call Center, pentru a optimiza timpii petrecuți la ghișeu.

„Pachetul de propuneri conține, totodată, sugestiile angajatorilor bihoreni cu privire la modificarea Legii nr. 53//2013 - Codul Muncii. Precizăm că acest demers vine în continuarea întrevederii prefectului Dumitru Țiplea cu agenții economici bihoreni angajatori ai forței de muncă din afara Uniunii Europene, care a avut loc în data de 7 iulie 2022”, menţionează Cancelaria prefectului.

„Ne confruntăm cu o criză acută a forței de muncă, iar datoria autorităților este de a oferi sprijin agenților economici în demersul de a-și susține afacerile, care sunt motorul de dezvoltare al României. Trebuie să dezvoltăm o relație de parteneriat cu aceștia, bazată pe o atitudine proactivă, de îndrumare și consiliere,” a declarat prefectul Dumitru Țiplea.