La Clubul Democrației, din cadrul Bibliotecii Județene „Gheorghe Şincai”, a avut loc, vineri, 16 decembrie, prima masă rotundă a persoanelor implicate în realizarea şi concretizarea problemelor pe care Parlamentul Seniorilor este programat a le prezenta, anul viitor, pe 21 februarie, Guvernului şi Instituţiei Parlamentare nou constituite.

 

Printre problemele majore prezentate vineri, în cadrul evenimentului de la Bibliotecă, amintim: condiţiile grele de viaţă ale pensionarilor, cauzate de nivelul scăzut al pensiilor; practica neunitară în calcularea pensiilor; lipsa unei strategii de ţară care să includă şi problematica vârstnicilor; nerespectarea drepturilor vârstnicilor; lipsa unei legislaţii unitare și echitabile de acordare a pensiilor, recunoașterea şi aplicarea prin lege a nevoilor speciale medicale ale vârstnicilor.

Organizatoarea evenimentului a fost ing. Miorița Săteanu, care a fost selectată să reprezinte interesele persoanelor vârstnice în Parlamentul Seniorilor, pe zona de vest – Oradea. Moderatoarea discuțiilor a fost Delia Pantea.

Participanţii la masa rotundă au scos în evidenţă o serie de probleme pe care nu le pot rezolva din cauza birocraţiei, întrucât sunt plimbaţi de la o instituţie la alta, dar şi a volumului imens de acte şi semnături, prin care trebuie să facă dovada că vârstnicii trebuie îngrijiţii cu dăruire și dragoste şi nu prin întocmirea și completarea situaţiilor sufocant de multe, care sunt în detrimentul timpului dedicat lor, aşa acum a declarat Andreea Dombi, de la Asociaţia Caritas Catolica.

Vincze Judit, pastor din partea Bisericii Reformate de pe lângă Piatra Craiului şi preşedinta Asociaţiei „Lampas” a scos în evidenţă implicarea diversificată în sprijinirea persoanelor vârstnice. Ca duhovnic spiritual, domnia sa a propus sprijinirea bolnavilor prin legiferarea statutului de preot pentru toate cultele şi etniile în spitalele clinice, pentru a susține starea de spirit a bolnavilor prin confesiuni și obţinerea penitenţei.

Andreea Lorincz, de la Casa de Bătrâni a Asociaţiei „Lampas”, a discutat despre numărul insuficient de locuri de cazare şi, în special, legislaţia deficitară privind normele metodologice de aplicare.

La rândul său, Şerban Teodor, reprezentant al Comunităţii Penticostale, a propus înfiinţarea în cartierele mari a unor ateliere care să ofere servicii de reparații interioare în apartamente, reparații ale instalaţiilor sanitare, intervenții în restabilirea energiei electrice în avarii simple, aceste servicii fiind foarte necesare în sprijinul bătrânilor. Pensionara Leontina Costruţ a subliniat faptul că legislaţia actuală nu acordă membrului rămas în viaţă jumătate din pensia decedatului, aşa cum se procedează în alte țări. Ea și-a manifestat speranța ca membrii Parlamentului Seniorilor să sprijine doleanţele legitime ale persoanelor vârstnice, aceastea urmând să se materializeze prin schimbarea opticii cu care sunt privite persoanele vârstnice.

La multitudinea de probleme prezentate, deputatul Florica Cherecheș a oferit răspunsuri concrete și posibilităţi de rezolvare în limita legislaţiei actuale. Domnia sa a sesizat fapul că problemele şi starea vârstnicilor nu reprezintă o prioritate pentru autorităţi, situaţie pentru care ca deputat a trebuit să intervină în numeroase situații. 

Arina Moș, directoarea Administrației Social-Comunitare Oradea, a expus problema deosebit de actuală privind lipsa totală de asigurare a locurilor amenajate pentru a oferi posibilităţi de socializare şi de activităţi care să contribuie la îmbătrânirea activă a seniorilor, aceasta fiind foarte necesară în perioada de tranziţie de după pensionare.  

Miorița Săteanu, organizatoarea mesei rotunde, a afirmat că, pe lângă problemele prezentate, este foarte important ca Parlamentul Seniorilor să practice o colaborare eficientă și transparentă cu Consiliul Naţional pentru Persoanele Vârstnice – Bucureşti. „Totodată, membrii Parlamentului Seniorilor trebuie să cunoască fondul de asigurări pentru sănătate și distribuirea lui pe domenii, precum şi includerea stragiilor similare pentru invaliditate, acestea conducând la revizuirea legistaţiei în domeniul sănătăţii”, a punctat Miorița Săteanu.