Asociația Filantropia Oradea lansează programul de sprijin pentru integrarea socio-profesională și de asigurare a serviciilor de locuire de tip „Prima cameră” pentru tinerii care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copiilor.

Asociația Filantropia Oradea, împreună cu partenerii de proiect, DGASPC Bihor și CJRAE Bihor, anunță demararea programului de sprijin pentru integrarea socio-profesională și de asigurare a serviciilor de locuire de tip „Prima cameră” pentru tinerii care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copiilor în Bihor. Axat pe incluziunea socială și combaterea sărăciei, prin reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității și prin creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani), pregătiți pentru a avea o viață independentă, proiectul are o perioadă de derulare de 29 de luni (25 septembrie 2020 – 24 februarie 2023).

„Obiectivul principal al proiectului este creșterea accesului tinerilor din județul Bihor, care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție socială la servicii comunitare integrate în vederea asigurării tranziției la viața independentă”, transmit reprezentanții Asociației Filantropia Oradea, printr-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, obiectivele specifice ale proiectului urmăresc creșterea accesului la programe de formare și servicii comunitare integrate pentru minim 100 copii și tineri care urmează să părăsească (sau au părăsit) sistemul instituționalizat de protecție specială. Un alt obiectiv al proiectului vizează sprijinirea incluziunii sociale prin acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea de locuințe și a plății utilităților pentru minim 22 de tineri care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

Aceşti minim 100 de copii și tineri care urmează să părăsească sau au părăsit sistemul instituționalizat de protecție specială vor fi incluși în programul de furnizare a serviciilor integrate, dintre care 40 de tineri anterior instituționalizați (mai mari de 18 ani și până în 25 de ani dacă urmează o formă de învățământ); 60 de copii și tineri instituționalizați și care vor părăsi sistemul (între 16 si 18 ani, după caz până în 25 de ani). De asemenea, din totalul de 100 de copii și tineri beneficiari ai proiectului, minim 15 copii și tineri vor fi incluși în programe de formare profesională (cursuri de calificare/recalificare cu acordarea de subvenții pe perioada derulării cursurilor) și, în final, minim 22 tineri din totalul de 100 de copii și tineri sprijiniți, anterior instituționalizați (mai mari de 18 ani și până în 25 de ani dacă urmează o formă de învățământ) vor fi incluși în programul de furnizare a serviciilor de locuire tip „Prima cameră” (care include: asigurarea locuinței, a costurilor cu utilitățile și a subvențiilor pentru asigurarea hranei). Proiectul se derulează în Oradea și județul Bihor.

Proiectul, intitulat „Program de sprijin pentru integrarea socio-profesională  și asigurarea serviciilor de locuire tip Prima cameră pentru tinerii care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului din județul Bihor” este cofinanțat din Fondurile Europene Structurale și de Investiții și este implementat de Asociația Filantropia Oradea, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor (CJRAE Bihor). Valoarea totală a proiectului este de 4.437.364,81 de lei, din care finanțarea nerambursabilă 4.414.391,17 lei, și 22.973,64 lei contribuție proprie.