În ultimii trei ani prima săptămână a lunii august este așteptată cu nerăbdare de copiii și tinerii din Parohia Ortodoxă Română Velența I, deoarece pe parcursul a șase zile se bucură, într-un cadru nonformal, de o altfel de școală.

Așa s-a întmplat și anul acesta, când aproape 100 de copii și tineri s-au bucurat zilnic, de luni până sâmbătă, în perioada 1-06 august, de un program educativ consistent și atractiv. Curtea bisericii a devenit neîncăpătoare când s-au desfășurat atelierele de pictură,  jocurile, activitățile artistice, cele sportive și nu numai.

Activitățile din cadrul școlii de vară au fost precedate de un moment rugăciune. Au fost, alături de copii și tineri, profesori pentru învățământul preprimar și primar, psihologi, profesori de limba română, de matematică, muzică, desen, elevi, tineri studenți și absolvenți ai Facultății de Educație Fizică și Sport, specialiști din cadrul Direcției de Sănătate Publică Bihor, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bihor, precum și Inspectoratul de Poliție Județean Bihor.

În fiecare zi, în intervalul 9.00-13.00, participanții au desenat, au construit, au confecționat diverse articole, au pictat, au gătit, au aflat despre regulile de igienă, regulile de circulație, au desfășurat activități de autocunoaștere, au cântat și dansat, bucurându-se de abordarea creativă a activităților, dar și de varietatea materialelor didactice puse la dispoziție de biserică sau oferite cu generozitate după caz chiar de către dascăli. Zilnic, prin grija slujitorilor bisericii, Nicolae Pop și Florin Negruțiu, respectiv a mai multor sponsori, copiii s-au bucurat și de o gustare, apă și sucuri, asigurându-se astfel confortul necesar participării la acest program. Pe parcursul activităților din această perioadă interacțiunea copii - profesori a fost una specială.

Reușita întregului program a fost dată de receptivitatea copiilor și evident de vocația și experiența pedagogică recunoscută a dascălilor.

„Le mulțumim celor care și anul acesta au făcut din școala de vară un eveniment al comunității religioase din Velența și nu numai: Teodora Codău, directoarea Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” Oradea, Doina Lung, profesoară pentru învățământul primar la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea,  Cosmina Pure, profesoară pentru învățământul primar la Școala Gimnazială „Dacia” Oradea, Simona Avram, profesoară de limba și literatura română la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea, Maria Bronț, profesoară la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Oradea, Romina Hulban, profesoară de desen la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Oradea, Gabriela Pascar, profesoară la Grădinița cu Program Prelungit nr. 50 Oradea, Ancuța Dumea, profesoară la Grădinița cu Program Prelungit nr. 51, Daniela Rada, directoarea Școlii Gimnaziale „Nicolae Popoviciu ” Beiuș, Ani Radu-Cernea, consilier școlar la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, Olah Katalin -CJRAE, Chiș Camelia, profesoară de geografie la  Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, Roxana Perian, profesoară pentru învățământul primar și preșcolar la Școala Gimnazială nr. 1 Șimian, Alexandrina Chelu, Carmen Dinescu, biolog în cadrul Direcției de Sănătate Publică Bihor, Bogdan Axinte, comisar la Inspectoratul de Poliție Juțean Bihor, Răzvan Chebeleu, agent șef la Inspectoratul de Poliție Juțean Bihor, Ilinca Șandor, comisar șef la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bihor, Viorel Crăciun, profesor de sport, dar și tinerilor din parohie, nu puțini, voluntari în acest demers”, se afirmă într-un comunicat al organizatorilor.

Sâmbătă, 6 august, cu prilejul praznicului Schimbării la față a Domnului a avut loc și festivitatea de închidere și premiere. Au făcut neîncăpătoare vechea catedrală a Oradiei, copiii, tinerii, părinții și bunicii acestora, dascălii îndrumători și comunitatea credincioșilor.

În urma desfășurării școlii de vară, se va elabora un ghid de bune practici, în care se vor evidenția activitățile desfășurate, tehnicile de lucru, impresii ale participanților și imaginile cele mai sugestive din program.