Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea bolilor foliare la cereale păioase (septorioză, rugină, făinare, fuzarioză). Se mai combat: afide, ploșniță, tripși.

Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

1. Verben - 1 l/ha + Kaiso Sorbie 5 EG - 0,15 kg/ha sau                                            

2. Aviator XPRO 225 EC - 1 l/ha + Faster 10 EC - 0,15 l/ha sau

3. Evolus - 1 l/ha + Mospilan 20 SG - 0,1 kg/ha sau

4. Falcon Pro - 0,6 l/ha + Cyperguard Max - 0,05 l/ha.

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor cu efect similar, omologate în România. Perioada optimă pentru efecuarea tratamentului:  imediat.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, norme de protecție și securitatea muncii, protecția albinelor și a animalelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.