Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunătorului viermele merelor (Cydia pomonella) – generaţia I, la măr, păr, gutui.

 

Fluturele dăunătorului depune ouăle direct pe fructele tinere (1,5 cm diametru) sau în apropierea acestora, pe frunze, de unde, după eclozare, pătrund în fruct și consumă semințele abia formate. Se mai combat: afide, defoliatoare, minatoare, rapăn, făinare.

Efectuaţi tratamentul folosind unul din amestecurile:

1. Coragen – 150 ml/ha + Score 250 EC – 0,2 l/ha sau 

2. Deltagri – 0,4 l/ha + Delan Pro – 2,5 l/ha + Thiovit Jet 80 WP – 5 kg/ha  sau

3. Affirm Opti – 2 kg/ha + Sercadis – 0,3 l/ha. 

Se mai pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România.

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: 20 – 25 mai. Tratamentul se repetă la 8 – 10 zile, folosind un alt amestec din cele menţionate mai sus. Combaterea pe cale biologică se poate realiza prin utilizarea capcanelor feromonale pentru capturarea masculilor (20 capcane/ha). De asemenea, utilizarea de brâie capcană din carton gofrat care se aplică pe trunchiul pomilor în scopul de a atrage larvele pentru împupare, de unde se adună și se distrug.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. De asemenea, se vor verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor.                                                                                                             După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, norme de protecție și securitatea muncii, protecția albinelor și a animalelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.