Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea rapănului și a făinării la măr şi păr. Condițiile climatice din ultima vreme au fost favorabile apariției bolilor la speciile mai sus amintite. Se mai combat monilioza, defoliatoare, afide, psilide.

Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

1. Orius 25 ew - 0.05% + Mavrik 2f - 0.05% sau

2. Dagonis - 1,2 l/ha + Mospilan 20 sg - 0.02 % sau

3. Topsin 70 wdg - 0.07 %  + Bactospeine df - 1 kg/ha.

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor cu efect similar, omologate în România. Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului:   10-15% petale scuturate. Tratamentul se repeta după doua saptamîni utilizându-se un alt amestec din cele mai sus menţionate.    

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informaţiile privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor de către utilizatorii profesionişti vor fi completate la zi în Registrul de evidenţă a tratamentelor şi păstrate cel puţin 3 ani.

După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului. Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare, precum şi Protocoalele de colaborare nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016 - se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.