În vederea aplicării, în mod unitar, a dispoziţiilor Legii 287/20029 privind Codul Civil, ale  Legii 119/1996 cu privire la actele şi faptele de stare civilă republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor H.G. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor vă aduce la cunoştinţă  informaţii utile cu privire la alegerea numelui de familie la încheierea căsătoriei. În declaraţia de căsătorie depusă la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, primăria, misiunea diplomatică sau oficiul consular al României acreditat în străinătate, unde urmează a se încheia căsătoria, viitorii soţi vor menţiona numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei. Codul Civil Român prevede că, la încheierea căsătoriei, viitorii soţi pot conveni următoarele: să păstreze fiecare numele de familie de dinaintea căsătoriei; să ia numele oricăruia dintre ei; să ia numele lor reunite; un soţ să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite. Actele de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte în timpul căsătoriei.