Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor aduce la cunoştinţa cetăţenilor că în Monitorul Oficial al României nr. 15 din data de 06.01.2017 a fost publicată Legea nr. 1 din 06.01.2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

De reținut că, prin dispoziţiile actului normativ precizat (art.VI), Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Legea nr.1/2017 intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 2017. Ţinând cont de modificările apărute, la cererile pentru eliberarea actelor de identitate depuse de către cetăţeni la ghişeele s.p.c.l.e.p. se va regăsi în mod obligatoriu documentul cu care solicitanţii fac dovada achitării, în condiţiile legii, a contravalorii cărţii de identitate, după cum urmează: eliberare carte de identitate - 7 lei; eliberare carte de identitate provizorie - 1 leu.

„Subliniem faptul că prevederile Legii nr.1/2017 abrogă şi taxa extrajudiciară de timbru pentru furnizarea de date cu caracter personal, astfel că, la înregistrarea cererilor persoanelor fizice ori juridice privind furnizarea unor date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, solicitantul va face dovada achitării doar a contravalorii prestaţiei de furnizare sumă ce reprezintă concret tariful/informaţie/persoană verificată”, se afirmă într-un comunicat al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor.