Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat, până la jumătatea acestui an, 543 de inspecţii în județului Bihor. Au fost aplicate 161 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 2,39 de milioane de lei, au fost înaintate 5 sesizări către organele de cercetare penală și 3 sesizări către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Bihor.

Inspecţiile realizate, în coordonare cu Instituția Prefectului județului Bihor, au avut ca prioritate verificarea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului, a măsurilor de rectificare impuse de către comisari cu ocazia controalelor anterioare, precum şi verificarea unor sesizări și reclamații.

Principalele neconformităţi constate au fost: lipsa solicitării sau obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului; nerealizarea în totalitate şi la termen a măsurilor stabilite în timpul controalelor anterioare; neîntocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor; nerespectarea prevederilor Legii nr.92/2021 privind regimul deşeurilor; nedeţinerea formularelor de transport pentru deșeuri conform H.G. nr. 1061/2008 şi a Regulamentului CE nr.1013/2006; eliminarea necorespunzătoare a deşeurilor şi/sau incendierea acestora şi a vegetaţiei spontane; nespectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare; nerespectarea cerinţelor minime necesare de către unităţile de colectare şi de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz; deversarea în apele de suprafaţă sau subterane a apelor uzate, fecaloid menajere; degradarea mediului prin depozitări sau abandonări necontrolate de deşeuri.

Două sesizări către organele de cercetare penală au fost înaintate pentru incendieri de vegetație în arii naturale protejate, două pentru incendieri de deşeuri și o sesizare pentru introducerea de acid sulfuric în reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Câmpani de Pomezeu. Sesizările către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor au fost efectuate în baza unor neconformități constatate în urma controalelor la 3 societăți cu obiect de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase, în speță deșeuri de sticlă.

Garda de Mediu Bihor a întreprins, de asemenea, controale în sprijinul beneficiarilor fondurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală, fiind întocmite 119 note de constatare, necesare solicitanților sau beneficiarilor pentru obținerea finanțării în vederea implementării proiectelor.

„Încă de la numirea mea ca prefect am susținut și am insistat asupra importanței activității Gărzii de Mediu Bihor. În coordonare cu comisarii bihoreni am demarat cele mai ample acțiuni de salubrizare în județ, ale căror rezultate sunt vizibile. În perioada următoare avem în plan, în coordonare cu instituțiile de arme, supravegherea şi controlul transferurilor de deşeuri în Vama Borș II, pentru a păstra Bihorul curat”, a declarat prefectul Dumitru Țiplea.