Comunitatea Evreilor din Oradea a solicitat avizul arhitectului-șef pentru Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) privind construirea unei școli rabinice, cu cantină ritualică și spații de cazare.

În vederea realizării acestei dezvoltări se propune desființarea unor corpuri parazitare situate la frontul străzii Mihail Kogălniceanu. Noua clădire va avea un regim de înălțime S+P+2E+R și va fi amplasată la frontul străzii Mihail Kogălniceanu, în locul clădirilor propuse spre desființare. Spațiile verzi și locurile de parcare aferente funcțiunilor se vor amenaja în incintă.

„Prin realizarea acestui obiect se va reîntregi frontul stradal, dând plusvaloare ansamblului istoric. Este un obiectiv foarte important pentru comunitatea evreiască, dar și pentru municipiu, prin ineditul clădirii”, a punctat Radu Fortiș, arhitectul-șef al orașului Oradea.