La nivelul judeţului Bihor, coordonarea realizării măsurilor de protecţie civilă se efectuează de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Crişana" (ISU Bihor), pompierii militari bihoreni având misiunea de a proteja viaţa, bunurile populaţiei și mediul înconjurător, în faţa ameninţărilor generate de diferite tipuri de riscuri specifice judeţului.

 

Activitatea pe linia protecţiei civile desfăşurată de inspectorat constă în intervenţii pentru acordarea primului ajutor calificat, misiuni pirotehnice, intervenţii ale echipajului de primă cercetare şi evaluare chimică, biologică, radiologică, nucleară (CBRN), activităţi preventive derulate la nivelul organelor administraţiei locale, executarea de exerciţii de alarmare publică, verificări ale sirenelor de alarmare, localităţilor aflate în zone care prezintă risc de inundaţii/alunecări de teren, spaţiilor de evacuare a populaţiei în situaţii de urgenţă, pregătirea organismelor/structurilor pentru managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi a populaţiei, salariaţilor, studenţilor, elevilor şi preşcolarilor, pentru cunoaşterea tipurilor de risc la care pot fi expuşi şi a măsurilor pe care trebuie să le aplice în cazul producerii unor situaţii de urgenţă şi alte activităţi specifice etc. În anul 2023, activitatea de informare preventivă în domeniul situațiilor de urgență, desfășurată de inspectorii de prevenire, s-a concretizat într-un număr total de 2.293 de acțiuni, dintre care 1.615 au fost desfășurate la operatori economici, 608 la instituții și 70 la localități, instruiri la care au participat peste 20.000 de persoane.

În cursul anului precedent, în zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana al județului Bihor (ISU Bihor) s-au produs 13.963 de evenimente ce au implicat intervenția operativă a subunităților de pompieri și a serviciilor voluntare și private, în medie 38 de intervenții pe zi, pentru acordarea primului ajutor calificat și a asistenței medicale de urgență, pentru stingerea incendiilor, asistența persoanelor, misiuni pirotehnice, intervenții pentru limitarea și înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase etc. De asemenea, la nivelul subunităților de intervenție s-au desfășurat 218 exerciții cu forțe în teren, respectiv 1.024 de activități de recunoaștere în teren și educare preventivă a populației. În anul 2023, au fost executate 32 de misiuni specifice de cercetare, identificare, detectare, ridicare, transport și depozitare a munițiilor rămase neexplodate din perioada celor două conflagrații mondiale, în cadrul cărora au fost asanate 44 proiectile de diverse mărimi, 2 grenade ofensive/defensive, 17 bombe de aruncător și 309 cartușe de diferite calibre și elemente de muniție. Pe parcursul anului precedent, echipajul CBRN a desfășurat 63 misiuni de cercetare, marcare, prelevare probe, identificare și decontaminare: intervenții la cazuri de intoxicare cu pesticide, cu monoxid de carbon etc., intervenții la scăpări de gaze și misiuni de monitorizare nor toxic pe timpul incendiilor, de identificare substanțe periculoase ș.a.m.d. Pe linia activității de înștiințare, alarmare, avertizare, în anul 2023, au fost recepționate 336 de mesaje privind fenomenele hidrometeorologice, din care: 245 atenționări cod galben, 85 avertizări cod portocaliu și 3 avertizări cod roșu, care au fost retransmise prin 39.621 mesaje (SMS, FAX și E-mail-uri), membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU Bihor), comitetelor locale pentru situații de urgență și instituțiilor cu funcții de sprijin. Totodată, la nivelul județului Bihor, au fost emise 36 de mesaje RO-Alert.                       

Anul trecut, personalul ISU Bihor a desfășurat 42 de misiuni de sprijin în contextul conflictului militar din Ucraina, și anume: 27 de misiuni în Punctul Operativ Avansat (POA) SIRET - Suceava, 4 misiuni în POA SIGHET - Maramureș și 11 misiuni în HUB-ul umanitar Suceava. Ca urmare a activării Mecanismului European de Protecție Civilă, în anul 2023, pompierii militari bihoreni au desfășurat patru misiuni în sprijinul pompierilor și populației din Grecia și Franța: în luna august o misiune de stingere a incendiilor de pădure, în Grecia, la care a luat parte un ofițer (în calitate de șef misiune) și două misiuni de prepoziționare pentru stingerea incendiilor de pădure în Franța, în care au fost implicați un ofițer și 10 subofițeri, respectiv, în luna septembrie, o misiune de stingere incendii de pădure în Grecia, la care au participat un ofițer, în calitate de șef misiune și doi subofițeri.