Poliția Bihoreană scoate la concurs 15 posturi de ofițer și agent de poliție, prin încadrare directă, din sursă externă.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor organizează concurs pentru ocuparea a 10 posturi vacante de ofițer de poliție și 5 posturi vacante de agent de poliție, prin încadrare directă din sursă externă, pe funcții de execuție vacante, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru reducerea deficitului de personal, după cum urmează: 1 post de ofițer de poliție, specialitatea investigații criminale; 1 post de ofițer de poliție, specialitatea comunicații și informatică; 1 post de ofițer de poliție, specialitatea ordine publică - silvicultură; 1 post de ofițer de poliție, specialitatea conducere auto în regim prioritar și defensiv; 1 post de ofițer de poliție, specialitatea educație fizică și autoapărare; 1 post de ofițer de poliție, specialitatea instrucția tragerii; 1 post de ofiţer de poliție, specialitatea implementare proiecte; 3 posturi de agent de poliție, specialitatea reținere și arestare preventivă; 1 post de agent de poliție - conducător autospeciale la compartimentul Exploatare și Reparații Auto din cadrul Serviciul Logistic; 1 post de agent de poliție la compartimentul Apărare împotriva Incendiilor și Protecția Mediului din cadrul Serviciul Logistic; 1 post de ofițer de poliţie la Serviciul Logistic - Marketing și achiziții publice; 1 post de ofițer de poliţie la Serviciul Logistic - Administrarea patrimoniului imobiliar și intendență; 1 post de ofițer de poliție - linia de muncă Cercetare și prevenire a criminalității. Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condițiile de participare, documentele necesare și modalitățile de desfășurare a concursurilor se regăsesc pe site-ul oficial al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, secțiunea Carieră - Posturi scoase la concurs: https://bh.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, la telefon 0259.403.111, interior 20111 (doar în zilele lucrătoare).