Municipalitatea orădeană a început amenajarea unei piste de alergare pe malul drept al Crişului Repede, în zona spaţiului verde şi strada Sovata. Muncitorii au început să excaveze terenul, iar pe arborii care se intersectează cu viitoarea pistă au apărut afişe mari puse de riverani.

„Nu tăiaţi copacul! Se poate ocoli!”, este mesajul lipit de copacii până în dreptul cărora muncitorii au excavat terenul. Zona verde din aproiere este intens frecventată de riverani, o mulţime de copii se joacă în fiecare zi la umbra bogată a copacilor. Teama locuitorilor din zonă este că muncitorii vor tăia arborii sănătoşi de aici, astfel că stau cu ochii pe muncitori şi au lipit mesaje pe trunchiul a cel puţin 5-6 copaci care sunt exact în calea viitoarei piste de alergare.

Primăria Oradea a anunţat recent caracteristicile tehnice şi costurile de realizare. Astfel, pista de alergare va avea o lungime de cca 600 de metri și o lățime de 1 metru. Aceasta pornește din apropierea locului de joacă de lângă Podul Carol, iar în zona terenului de joacă dinspre Podul Densusianu va face o buclă de întoarcere înapoi înspre Podul Carol.

Lucrările sunt executate de către Drumuri Bihor, valoarea contractului de proiectare și execuție fiind de 384.975,14 lei fără TVA. Durata de execuție a investiției este de 3 luni.

Amplasamentul pistei vizează zona cuprinsă între blocurile C2 și C7 din strada Sovata, delimitată la sud de pista de alergare și la nord de aleea carosabilă (blocuri C5 - C7) și pietonală (blocuri C2-C4).

Pista de alergare va avea următoarea stratificație: pardoseală sportivă din acoperire elastică permanentă (tartan), strat suport din BA16, strat de fundație din piatră spartă împănată, strat de balast filtrant și un strat de formă din pământ stabilizat cu var.

Aceasta va fi încadrată cu bordură mică 10x15 cm pe fundație de beton şi va fi drenată pentru prevenirea degradărilor produse de pătrunderea apei în corpul drumului, precum și acțiunii îngheț-dezgheț.