Primăria și Consiliul Local Ștei au organizat o dezbatere publică pe tema viitoarelor proiecte din Strategia de Dezvoltare a orașului Ștei, precum și a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal și regional, care a reprezentat un adevărat succes datorită interesului arătat.

Sala mare de festivități a Casei de Culutură „Miron Pompiliu” Ștei a fost, marți, 9 august, gazda unei dezbateri publice în care ing. Iulian Balaj, primarul orașului Ștei, a prezentat situația proiectelor finalizate în anul 2022, precum și a celor în implementare, a proiectelor depuse spre finanțare în anii 2021-2022, dar și a celor în pregătire. Primit cu multă căldură de un auditoriu care îi cunosc, dar mai ales îi apreciază realizările din perioada celor 10 ani de când conduce destinele orașului de sub Apuseni în calitate de primar, Iulian Balaj a făcut o amplă expunere în care cei prezenți au putut constata munca sa și a personalului din subordine, una plină de realizări, vizibilă, de altfel, pentru toți locuitorii orașului și a celor care îl tranzitează. Astfel, la capitolul proiecte finalizate în anul 2022 suma totală a acestora a fost de 15.014.432,42 lei, ele fiind în număr de 14: Reabilitare și modernizare grădiniță Ștei; Modernizarea unui drum existent spre stația de tratare a apei și fostul aeroport, pășune și zona de agrement; Reabilitarea Colegiului Național „Avram Iancu” Ștei; Reabilitare strada Sportului; Reabilitare strada Cuza Vodă; Reabilitare strada Lioarei; Refacere captare rețea alimentare cu apă de pe Crișul Pietros; Realizare foraj cercetare; Achiziție Casa Memorială „Miron Pompiliu”; Achiziție buldoexcavator; Optimizare sursă pentru sistemul existent de alimentare cu apă a orașului Ștei (alimentare apă Lac); Sistematizare și viabilizare drum parc industrial; Creșterea numărului de utilizatori de servicii și aplicații digitale în vederea facilitării derulării cursurilor on-line; Punerea în producție a forajului de apă geotermală F 3010 și obținerea licenței de exploatare. În ceea ce privește proiectele în implementare suma totală a acestora este în valoare de 123.755.548 lei, ele fiind în număr de 22: Amenajare zona de agrement Lac Ștei (finalizat în proporție de 50%); Realizarea de piste pentru biciclete, spații pietonale în orașul Ștei (98%); Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul gimnazial la Școala Gimnazială „Miron Pompiliu” Ștei (lucrări începute la 25.07.2022); Reabilitare și modernizare ambulatoriu Spital Orășenesc Ștei (75%); Reabilitare și conversie clădire existentă în grădiniță (60%); Reabilitare și modernizare clădire locuințe sociale (30%); Zona de recree (centru multifuncțional recreativ) (70%); Construire pod peste Crișul Băița de pe Aleea Miron Pompiuliu (98%);  Extindere rețele de apă și canalizare oraș Ștei (90%); Bazin didactic de înot (80%); FARO – Patrimoniul disonat în orașele europene sub egida Asociației ATRIUM (au avut loc 3 întâlniri din 7); Parcul Industrial (70%); Înființare sistem de distribuție gaze naturale în orașul Ștei (70%); Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19, Spitalul Orășenesc Ștei (Aprobat); Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Ștei cu echipamente de protecție medicală (Aprobat); Finanțare documentare pentru proiectul Coridor de mobilitate urbană în orașul Ștei (În curs de realizare); Finanțare documentație pentru proiectul Regenerarea urbană a spațiilor verzi, a spațiilor în paragină și degradate din orașul Ștei (în curs de realizare); Extindere, reabilitare și modernizare Secție Baneologie Ștei (10%); Baza Sportivă Tip 2 (40%); Reconversie teren degradat în baza sportivă de interes local și amenajare zone verzi, parcuri și locuri de joacă pentru copii (Stadionul Minerul) (Studiu de Fezabilitate); Reabilitarea Casei Memoriale „Miron Pompiliu” (Expertiză și S.F. în lucru); Orașul Ștei, oraș virtual. Proiectele depuse spre finanțare în 2021-2022 au o valoare de 76.769.382 lei, ele fiind în număr de 15: Reabilitarea și modernizarea sistemului de apă din orașul Ștei (aprobat); Reabilitare și modernizare străzi în orașul Ștei (depus); Crearea unor puncte de reîncărcare vehicule electrice în orașul Ștei (depus); Educație outdoor - măsură de reducere și prevenire a abandonului școlar în zona orașului Ștei (depus); Construire sală de educație fizică școlară, Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei (Aprobat în procedura de achiziții); Construire sală de educație fizică școlară Școala Gimnazială „Miron Pompiliu” (promovat pe lista de sinteză); Reabilitarea clădirilor rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice în orașul Ștei (depus); Îmbunătățirea eficienței energetice la sala de sport de la Școala Gimnazială „Miron Pompiliu” (depus); Reabilitare energetică clădire dispensar Ștei (depus); Reabilitare modernizare clădire Primărie Ștei (depus); Îmbunătățirea eficienței energetice la Școala Gimnazială „Miron Pompiliu” (depus); Elaborare în format GIS al PUG al orașului Ștei (depus); Digitalizarea serviciilor orașului Ștei (depus); Reabilitarea clădirilor rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice în orașul Ștei (depus); Îmbunătățirea eficienței energetice la CN „Avram Iancu” Ștei (pregătit de depunere). „În calitate de consilier județean, după consultarea pe care am avut-o cu domnul primar Iulian Balaj, cu consilierii locali din întreaga zonă Ștei, am identificat câteva propuneri de proiecte zonale și regionale, care ar trebui promovate și pentru care ar trebui să găsim surse de finanțare. Desigur că pe lângă aceste propuneri mai există și altele și noi așteptăm, dacă aveți propuneri, să ni le transmiteți pentru a încerca să le promovăm. Aceste proiecte ar fi următoarele: Finanțarea drumului Șuștiu-Moneasa; Finanțarea drumului Vașcău-Dezna; Finanțarea drumului Mănăstirea Izbuc; Finanțarea drumului care conectează Padiș cu Ic Ponor, din județul Cluj, respectiv cu Poiana Horea, din județul Alba; Demararea procedurilor pentru reluarea traficului feroviar Vașcău-Holod”, a afirmat, în alocuțiunea sa, consilierul județean Dorin Traian Boca, prezent la această dezbatere publică. Pe temele abordate au luat cuvântul cei doi directori de la Spitalul Orășenesc Ștei, Radu Aron și Sorin Vesa, precum și câțiva cetățeni, care au mai venit și cu alte propuneri.