În anul 2012, la instalarea sa ca primar al orașului Ștei, Iulian Balaj și-a propus foarte multe proiecte, dintre care o serie au fost finalizate, altele sunt în implementare, iar pentru un alt viitor pachet se fac studii de fezabilitate.

Evident, locuitorii orașului Ștei sunt familiarizați cu ducerea la bun sfârșit a multor proiecte derulate în ultimii ani, însă, recent, într-o conferință de presă în care a fost abordată situația existentă în urbea de sub Apuseni, pe tema pandemiei nemilosului virus Covid-19, ing. Iulian Balaj, primarul orașului Ștei, abordat fiind și despre alte aspecte din orașul de sub Apuseni, a avut amabilitatea de a puncta câteva dintre proiectele în curs de derulare. Astfel, proiectul „Realizarea de piste pentru biciclete, spații pietonale în orașul Ștei”, având ca finanțare Programul Operațional Regional (POR, axa 5.2), în valoare de 12.086.803 lei, este în derulare, cu extindere ce cuprinde 9 străzi, stadiul fizic fiind de 20%. În cadrul proiectului „Amenajare zona de agrement lac Ștei” (POR 3.2), în valoare de 4.293.056 lei, lucrările sunt în derulare, după finalizarea introducerii rețelei de alimentare cu energie electrică. La proiectul „Reabilitare și modernizare ambulatoriu Spital Orășenesc Ștei” (POR 8.1), în valoare de 3.492.327 lei, este în curs de finalizare proiectul tehnic, după care se va scoate la licitație execuția lucrărilor. La proiectul „Reabilitare și conversie clădire existentă în grădiniță” (POR 10.1), în valoare de 1.892.155 lei este definitivat executantul, se va da ordinul de începere a lucrărilor, noua grădiniță va respecta normele europene și va avea 52 de locuri (în fosta locație a centralei nr.4, în spatele restaurantului Boema). În cadrul proiectului „Reabilizare și modernizare clădire locuințe sociale” (POR 13.1), în valoare de 2.482.252 lei, în fostul sediu al Poliției (de lângă Liceul „Unirea”), a fost a fost semnat contractul de finanțare, fiind postată pe SICAP achiziția PT. Proiectul „Zona de recreere (centru multifuncțional recreativ) ștrand” (POR 13.1), în valoare de 7.125.132 lei, este la AM POR București pentru semnarea contractului de finanțare. La proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul gimnazial la Șc. Gimnazială „Miron Pompiliu” (POR 13.1), în valoare de 2.528.986 lei, contractul de finanțare este semnat, acum pregătindu-se achiziția PT (este vorba de clădirea Școlii mici, cum este cunoscută). La două proiecte, „Construire pod peste Crișul Băița de pe Aleea Miron Pompiliu” (PNDL II), în valoare de 1.461.503,22, și „Modernizarea unui drum existent spre stația de tratare a apei și fostul aeroport, pășune și zona de agrement” (PNDL II), în valoare de 1.374.733,29 lei, lucrările sunt în plină desfășurare. În cadrul proiectului „Reabilitarea CN „Avram Iancu” (PNDL II), în valoare de 1.729.151,24 lei, stadiul fizic al lucrărilor este de peste 50%. Prin proiectul „Extindere rețele apă și canalizare oraș Ștei” (PNDL II), în valoare de  7.593.755 lei, la care stadiul lucrărilor este de peste 70%, s-a introdus apa și canalizarea la Parcul Industrial și se înlocuiesc branșamentele la canalizare și rețelele de apă deteriorate, care au pierderi mari. În proiectul „Reabilitare și modernizare Grădiniță Ștei” (PNDL II), în valoare de 1.279.296,20 lei, la cele două clădiri existente s-a început reabilitarea. La „Bazinul didactic de înot în orașul Ștei” (Agenția de Dezvoltare Durabilă), în valoare de 5.018.547,95 lei, stadiul fizic al lucrărilor este de peste 35%. S-a depus cerere de finanțare la CNI pentru proiectul „Extindere, reabilitare și modernizare secție balneologie Ștei”, suma estimativă fiind 22.572.910 lei și se lucrează la obținerea avizelor. În studiul de fezabilitate se află proiectul „Construire bază sportivă Tip II - CN „Avram Iancu” (CNI), suma estimată fiind de 600.000 lei. De doar câteva zile s-a stabilit câștigătorul licitației la proiectul „Înființare sistem distribuție gaze naturale în orașul Ștei”, în valoare de 10.196.851 lei, urmând a fi semnat contractul și execuția PT. S-au reabilitat în întregime două baze sportive în aer liber, la Liceul Tehnologic „Unirea” și Școala Gimnazială „Miron Pompiliu”. Au început lucrările de reabilitare la barajul de pe Crișul Pietros, deteriorat în urma calamităților naturale (viitura apei). Recent Primăria orașului Ștei a fost anunțată că, în parteneriat cu orașele Beiuș și Hajdudorog, a câștigat un proiect transfrontalier în valoare de 217.380 euro, care vizează îmbunătățirea cooperării dintre instituții și comunități la nivelul fiecărui oraș