Dezvoltarea acestui modul al sistemului electronic este încă un pas important realizat în simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene.

De la începutul acestei luni, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a extins primirea cererilor de plată ale beneficiarilor de finanțare europeană nerambursabilă prin intermediul noului modul online destinat autorizării plăților pentru toate proiectele de investiții finanțate prin PNDR 2020, a anunțat instituția. Astfel, în cea de-a doua etapă de implementare a modulului, vor putea solicita rambursarea cheltuielilor prin depunerea online a documentelor necesare beneficiarii submăsurilor 4.1 - Investiții în exploatații agricole, 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, 4.1a - Investiții în exploatații pomicole, 4.2 - Sprijin pentru investiții în prelucrarea/comercializarea și/sau dezvoltarea de produse agricole, 4.2a - Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol, Schemele de ajutor de stat GBER și de minimis aferente, Schemele de ajutor de stat GBER și de minimis aferente 4.2a, 9.1 - Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol, 9.1a - Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol, 16.4 și 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol. Potrivit reprezentanţilor instituţiei, se finalizează acum încă o etapă în care beneficiarii erau nevoiți să aducă personal  documentele. Experții AFIR vor realiza evaluarea dosarelor de plată depuse online, doar în sistemul informatic al Agenției, pentru toate submăsurile PNDR gestionate. AFIR reamintește că, din 5 noiembrie 2018, se pot depune online cererile de plată aferente Sm 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural și 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, din PNDR 2020. AFIR precizează că beneficiarii care au depus proiectul înainte de digitalizarea completă a depunerii, vor depune și dosarele de plată în mod fizic. Potrivit datelor oficiale, AFIR a efectuat plăți în valoare de 3,90 miliarde de euro către fermieri, procesatori, antreprenori și autorități publice locale.