Conform modificărilor aduse prin O.U.G. nr 26/2019, începând cu veniturile lunii mai 2019, se fac calcule diferite legate de veniturile zilierilor. Mai precis, de luna trecută se calculează CAS în cotă de 25 %.

Potrivit prevederilor legale, zilierul este persoana fizică, cetăţean român sau străin, care are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii. Pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române. Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, într-un cuantum al remuneraţiei brute orare care nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, şi se acordă la sfărşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor de către zilier şi beneficiar. Chiar dacă părţile au convenit un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă. În anul 2019, remuneraţia zilierului nu poate fi mai mică de 12,43 lei/ora conform HG 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Venitul realizat de zilieri sub formă de remuneraţie pe fiecare beneficiar de lucrări reprezintă venit asimilat salariului, pentru care sunt aplicabile prevederile Codului fiscal. Calculul şi reţinerea impozitului datorat se efectuează de către beneficiarii de lucrări la data fiecărei plăţi a remuneraţiei brute zilnice sau, după caz, la data plăţii la sfărşit de săptămână sau la data plăţii la sfârşitul perioadei de desfăşurare a activităţii. 

Conform art. 76 alin. (2) lit. r) din Codul fiscal, remuneraţia zilierilor reprezintă venituri asimilate salariilor impozitate cu cota de impozit de 10%. Veniturile obţine de zilieri nu sunt venituri realizate la funcţia de bază, astfel că impozitul pe venit se realizează conform art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, respectiv prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora. Începând cu veniturile lunii mai 2019, conform modificărilor aduse prin OUG nr 26/2019, asupra veniturilor zilierilor se calculează CAS în cotă de 25%. Prin OUG nr 26/2019 a fost introdusă şi posibilitatea ca zilierul să se asigure, opţional, în sistemul public de sănătate, însă contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se reţine de către plătitorul de venit. De precizat, în încheiere, că raporturile de muncă ale zilierilor sunt supuse prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, respectiv Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/600 din 2015.