Registrul de Evidenţă Fiscală (REF) reprezintă cel mai important document care trebuie completat ​de persoana fizică autorizată (PFA), scopul fiind acela al evidenţierii venitului net obţinut, în baza căruia se stabileste obligaţia de a plăti contribuţii sociale, respectiv se calculează impozitul pe venit. REF este primul document cerut de inspecţia fiscală.

Reamintim că la începutul anului 2018 a fost reglementată obligaţia completării Registrului de evidenţă fiscală prin OMFP 3254/2017. Registrul de evidenţă fiscală (REF) are ca scop înscrierea informaţiilor care stau la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în Declaraţia privind venitul realizat din România, respectiv la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale - în cazul asocierilor fără personalitate juridică şi entităţilor supuse regimului transparenţei fiscale. Potrivit legislaţiei în vigoare, au obligaţia de a completa acest registru: toate persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, indiferent de forma de organizare - PFA, PFI, II, IF, Profesii Liberale; contribuabilii pentru care venitul net anual se stabileşte în sistem real; contribuabilii pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit; contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Nu au obligaţia de completare a REF contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi au optat pentru stabilirea impozitului ca impozit final, potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal. Registrul trebuie completat cu veniturile obţinute în anul precedent înainte de a depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de către persoanele fizice privind venitul realizat din România. REF se ţine, după caz, pe fiecare sursă de venit din cadrul fiecărei categorii de venit, astfel încât venitul brut şi cheltuielile deductibile determinate anual să corespundă cu cele înscrise în Declaraţia privind venitul realizat din România. În cazul în care contribuabilul are mai multe surse de venit, evidenţa se ţine pe fiecare sursă de venit în cadrul aceluiaşi Registru de Evidenţă Fiscală. TVA colectată/dedusă potrivit regulilor prevăzute în titlul VII - Taxa pe valoarea adăugată nu reprezintă venit/cheltuială şi nu se înregistrează în REF. Constituie cheltuieli deductibile şi efectuate în scopul desfăşurării activităţii, cheltuielile care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la art. 68 alin. (4) din Codul fiscal. Completarea corectă a REF are o importanţă majoră, acesta fiind documentul în baza căruia contribuabilul persoană fizică se autoimpune, atât pentru impozit, cât şi pentru contribuţii.