Pentru a sprijinii activitatea de conformare voluntară a contribuabililor, a fost reglementată extinderea modalității de depunere a declarațiilor de înregistrare fiscală/de radiere a înregistrării fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

În Monitorul Oficial nr. 1.056 din 4 noiembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.699/2021 al ANAF pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Inițiatorii precizează că, până la apariția acestui act normativ, înregistrarea fiscală inițială a contribuabililor se putea realiza numai prin depunerea declarației, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori prin transmiterea acesteia prin poștă cu scrisoare recomandată. Mențiunile ulterioare înregistrării fiscale puteau fi transmise prin mijloace electronice, prin completarea formularului 700 „Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale”. Astfel, prin depunerea formularelor de înregistrare fiscală contribuabilii vor avea posibilitatea: de a solicita înregistrarea în scopuri de TVA/anularea înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispozițiilor art. 317 din Codul fiscal; exercitarea opțiunii privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică); notificarea Fiscului cu privire la aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori; efectuarea de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România; efectuarea de mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent, dar şi mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Totodată, contribuabilii vor avea posibilitatea: să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, după anularea înregistrării, potrivit dispozițiilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal; să solicite înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului, cât și modificarea sediului social, respectiv sediului activității, în cazul contribuabililor care sunt supuși înregistrării la Fisc; să declare sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligația înregistrării fiscale; să solicite modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, precum și modificarea anului fiscal.

ANAF precizează, totodată, că formularele de înregistrare fiscală au fost corelate și cu modificările aduse Codului fiscal prin OG nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.