Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a început, luni, Campania de autorizare a plăţilor în avans aferentă Cererilor de plată depuse în anul 2023.

„Pentru anul de cerere 2023, în conformitate cu Regulamentele (UE): Nr.1508 din 20 iulie 2023 de derogare, pentru anul 2023, de la articolul 44 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 2021/2116 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte nivelul avansurilor pentru intervenţiile sub formă de plăţi directe şi intervenţiile de dezvoltare rurală bazate pe suprafaţă şi pe animale, şi Nr.1509 din 20 iulie 2023 de derogare, pentru anul 2023, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte nivelul avansurilor pentru intervenţiile sub formă de plăţi directe şi intervenţiile de dezvoltare rurală bazate pe suprafaţă şi pe animale, statele membre pot acorda plăţi pentru intervenţii/măsuri, cu încadrarea în procentul de maximum 70% în ceea ce priveşte cuantumul intervenţiilor din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi de 85% din cuantumul măsurilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)", precizează APIA într-un comunicat.

Plăţile pentru intervenţiile finanţate din FEGA se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,9735 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 29.09.2023 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 3. Plăţile pentru măsuri finanţate din FEADR se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,9495 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.12.2022 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/1.