Adeverințele sunt eliberate de Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) doar pentru ajutoarele naționale tranzitorii, ANT, subvenție plătită de la bugetul de stat.

Potrivit Ordinului nr. 214/2022 pentru aprobarea încheierii de convenţii cu instituţiile bancare şi nebancare privind finanţarea schemei privind ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţa emisă de instituţie, APIA eliberează adeverințe cu care se pot încasa în avans subvențiile și pentru crescătorii de animale. Adeverinţele, aşa cum se precizează în Ordinul în vigoare din 29 iulie 2022, sunt eliberate doar pentru ajutoarele naționale tranzitorii, ANT, subvenție plătită de la bugetul de stat. Totodată, noile prevederi legale stabilesc și cuantumul ANT înscris pe adeverințe, pentru acest an, la bovine, ovine și caprine. Conform noilor prevederi, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) încheie convenţii cu instituţiile bancare şi nebancare privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii schemei privind ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţa emisă de APIA.

Valoarea înscrisă de APIA în adeverinţa eliberată va fi de 65% din cuantumul în lei stabilit de APIA în baza plafoanelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 294/2022 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic pentru anul de cerere 2021, respectiv: Ajutorul naţional tranzitoriu în sectorul lapte - schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte (ANTZ 7 - L) - 61,25 lei/tonă; Ajutorul naţional tranzitoriu în sectorul carne - schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne (ANTZ 8 - C) - 213,20 lei/cap; Ajutorul naţional tranzitoriu speciile ovine/caprine - schema cuplată de producţie, (ANTZ - 9) - 15,21 lei/cap. Beneficiarii care au depus cereri în condiţiile prevăzute la art. 1 pot solicita eliberarea adeverinţelor de către APIA. APIA nu va elibera adeverinţe pentru beneficiarii schemei privind ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, care sunt înscrişi cu debite în Registrul debitorilor europeni şi/sau Registrul debitorilor naţionali şi care nu au fost recuperate de APIA până la solicitarea adeverinţei - precizează Ordinul MADR publicat la data de 29 iulie 2022, în Monitorul Oficial. Până anul acesta, adeverințele APIA pentru contractarea creditelor garantate cu subvențiile erau eliberate doar pentru plățile directe pe suprafață și plăți compensatorii din cadrul măsurilor de dezvoltare rurală.