Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2018.

În conformitate cu Hotărârea de Guvern pentru aprobarea plafoanelor alocate ANT, pentru anul de cerere 2018, valoarea plafonului este de 268.466.600 euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Concret, iată cuantumurile stabilite în conformitate cu Hotărârea de Guvern: ANT Sector vegetal ANT 1 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru culturi amplasate pe teren arabil: plafon (euro) - 102.361.800; cuantum (euro) - 14,7033 euro/ha; ANT 2 şi 3 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru in şi cânepă pentru fibră plafon /euro) – plafon - 6.600; cuantum - 7,6474 euro/ha; ANT 4 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru tutun plafon - 1.656.200; cuantum - 1.487,6627 euro/ha; ANT 5 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru hamei – plafon - 100.800; cuantum -381,5147  euro/ha; ANT 6 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr plafon - 1.818.600; cuantum - 77,8186 euro/ha; ANT - Sector zootehnic: ANT 7 - Ajutor Naţional Tranzitoriu - Schema decuplată de producţie, specia bovine - sector lapte plafon - 22.228.800; cuantum - 16,5777 euro/tonă; ANT 8 - Ajutor Naţional Tranzitoriu - Schema decuplată de producţie, specia bovine - sector carne plafon - 93.416.400, cuantum - 76,0774 euro/cap; ANT 9 - Ajutor Naţional Tranzitoriu - Schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine plafon - 46.877.400; cuantum 4,8503 euro/cap. Potrivit legii, plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 28 septembrie 2018. Cuantumul per unitatea de măsură se calculează de către APIA, prin raportarea sumelor prevăzute la cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile la efectivele de bovine, respectiv la efectivele de femele ovine/caprine eligibile.

Reamintim că, pentru sectorul vegetal, fermierii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie înscriși în evidențele APIA, să exploateaze suprafețe eligibile pe care se află culturi amplasate pe teren arabil și să dețină contract cu procesatorii pentru livrarea producțiilor obținute de in, cânepă, hamei, tutun și sfeclă de zahăr. Pentru cultura de cânepă este necesară autorizație de cultivare. Fermierii din sectorul zootehnic trebuie să îndeplinească următoarele criterii: să dețină exploatații înregistrate în RNE, în care să existe cel puţin un animal identificat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine; solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de referinţă; (ANT bovine lapte),  solicitantul să fi deținut un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă, înregistrate în RNE; (ANT bovine carne), efectivul din exploataţia înregistrată în RNE să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se depune cererea unică de plată; (ANT ovine /caprine). Potrivit oficialilor, se estimează că aproximativ 189.000 fermieri vor beneficia de cel puțin un sprijin prin ANT și se vor efectua plăți pentru 11 milioane capete de animale și 1.4 milioane tone de lapte.