Potrivit Ghidului de finanţare, sprijinul nerambursabil se acordă fermelor mici, medii şi celor de obţinere de material de înmulţire şi material de plantare fructifer.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) reaminteşte că scopul investiţiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creşterea competitivităţii exploataţiilor pomicole prin dotarea cu utilaje şi echipamente, înfiinţarea, modernizarea şi/sau extinderea unităţilor de procesare, înfiinţarea de plantaţii pomicole, reconversia plantaţiilor existente şi creşterea suprafeţelor ocupate de pepinierele pomicole. În ceea ce priveşte obiectivele submăsurii 4.1a, acestea sunt următoarele: creşterea competitivităţii, diversificarea producţiei, creşterea calităţii produselor obţinute şi îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiilor pomicole; creşterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă şi a comercializării directe a produselor obţinute; dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare; eficientizarea costurilor de producţie prin promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei şi prin reducerea consumului de energie. Pot fi beneficiari ai acestei submăsuri: fermierii, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate; grupurile de producători şi cooperative (societăţilor cooperative agricole şi cooperativelor agricole, constituite potrivit legii, care activează în sectorul pomicol, cu condiţia ca investiţiile realizate să servească interesele propriilor membri. În ceea ce priveşte fermele mici, intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 100.000 euro pentru achizitii simple; 300.000 euro - în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.); 450.000 euro - pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul  exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare). În cazul fermelor medii, intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 200.000 euro - pentru investiţiile care presupun achiziţii simple; 600.000 euro - în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.); 900.000 euro - pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare). De asemenea, pentru obţinerea de material de înmulţire şi material de plantare fructifer, intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 600.000 euro - în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare). În ceea ce priveşte fermele mari, intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 250.000 euro  - pentru investiţiile care presupun achiziţii simple; 750.000 euro - în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie); 1.050.000 euro - pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare). Nu în ultimul rând, sprijinul se acordă formelor asociative, caz în care intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 350.000  euro - pentru investiţiile care presupun achiziţii simple; 600.000 euro - pentru obţinere material de înmulţire şi material de plantare fructifer; 750.000 euro - în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie; 1.050.000 euro - pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare). De precizat, în încheiere, că sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura (sM) 4.1a – Investiții în exploatații pomicole, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020) este deschisă până la data de 15 august 2019, ora 16.00.