Potrivit comunicatului MEEMA, obiectivul general al proiectului îl reprezintă susținerea IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19 și vizează continuarea activității lor în următoarea perioadă luând în considerare riscurile de recesiune economică.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), în parteneriat cu Agențiile Regionale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului și Serviciul de Telecomunicații Speciale, lansează proiectul de sprijin financiar pentru IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19 prin intermediul sistemului informatic integrat - IMM Recover, anunță instituția, într-un comunicat. Scopul proiectului este în linie cu Obiectivul Specific OS 3.1. (consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19) și cu Acțiunea 3.1.1. (sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19). Implementarea proiectului cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 va conduce la susținerea a minimum 55.000 de IMM-uri și la menținerea a cel puțin 2.050 de locuri de muncă. Granturile negociate cu Comisia Europeană, a căror acordare este reglementată de OUG nr. 130/2020 sunt: microgranturi în valoare totală de 100 milioane euro (85 milioane euro fonduri europene și 15 milioane euro de la bugetul de stat) pentru IMM-urile care nu aveau angajați la sfârșitul anului 2019, PFA-uri și ONG-uri cu activitate economică în anumite domenii; granturi pentru capital de lucru în valoare totală de 350 milioane euro (265 milioane euro fonduri europene, 42,5 milioane euro de la bugetul de stat și contribuție beneficiari - 42,5 milioane euro); granturi pentru investiții în valoare totală de 550 milioane euro (415,87 milioane euro fonduri europene, 62,38 milioane euro - de la bugetul de stat și 71,74 milioane euro - contribuția beneficiarilor). Potrivit oficialilor MEEMA, proiectul contribuie la atingerea indicatorilor specifici ca urmare a sprijinului primit de IMM-uri pentru: CO01 – număr de întreprinderi sprijinite la terminarea finanțării pentru toate măsurile, CO02 – Număr de întreprinderi care primesc granturi și CV22 - număr de IMM-uri sprijinite cu finanțare nerambursabilă pentru capital de lucru ca răspuns la COVID-19 la șase luni de la terminarea sprijinului și pentru măsurile Microgrant (M1) și Capital de Lucru (M2). Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în contractul/decizia de finanțare, inclusiv valoarea cofinanțării UE, este de peste 4 miliarde lei, din care 3.751.034.368 lei reprezintă finanțare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. De precizat, în încheiere, că data de începere a proiectului este 7 octombrie 2020, iar data de finalizare va fi data de 31 decembrie 2023.