Pe site-ul ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent pentru generare Declarţie unică - privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice valabil pentru anul 2019.

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) reaminteşte printr-un comunicat că a fost prelungit termenul până la care poate fi depusă Declaraţia Unică, precum şi efectuarea plăţilor aferente. Mai exact, termenul pentru depunerea „Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” şi pentru Formularul 230 - „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii” a fost prorogat de la 15 martie la data de 31 iulie, inclusiv. Finanţele apreciază că propunerea de prorogare a acestor termene „reduce riscul de neconformare de către contribuabilii care au obligaţii declarative şi de plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii”, evită „riscul neconformării” şi asigură, „în acelaşi timp, o perioadă mai mare pentru îndeplinirea obligaţiilor, protejându-se astfel buna-credinţă a contribuabililor”, se subliniază în Nota de fundamentare a noului act normativ. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se depune doar în format PDF inteligent (fişierul descărcat de pe portalul ANAF), completat şi validat. După descărcarea fişierului pe anumite versiuni de browsere (chrome, mozilla) fişierul se poate deschide doar prin click dreapta pe mouse. Dacă după validare contribuabilul constată că formularul conţine erori, este obligatoriu ca înainte de transmitere acesta să efectueze corecţiile necesare şi să valideze din nou. Atenţie! Declaraţia este fără erori dacă în dreapta sus apare mesajul ”Formular validat” şi fişierul PDF are fişier xml ataşat. Se poate verifica existenţa fişierului xml apăsând pe agrafa din stânga formularului.

Reamintim că Declarația se depune de către persoanele fizice care au obligaţia: declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2018; declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019; declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2019 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018. Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.