Agenţia de Finanţare a Investiţiilor Rurale (AFIR) informează fermierii care sunt măsurile pe care fermierii le mai pot accesa în acest an și prin care mai pot obține fonduri europene nerambursabile.

Pentru Submăsura 17.1 - Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor (deschisă la 1 aprilie 2019), care se închide pe 30 niembrie 2019, au fost depuse până acum 596 proiecte în valoare de 1,3 mil. Euro. Fonduri disponibile - 45,77 mil. Euro; Submăsura 4.2 GBER minimis - Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole aferente submăsurii 4.2: alocare sesiune 4 mil. Euro; a fost deschisă la 17 iunie 2019 și se închide pe 31 decembrie 2019; au fost depuse până acum 3 proiecte în valoare de 12.647 euro; fonduri disponibile - 5,987 mil. Euro; Submăsura 4.2a - Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol - Sector creare unităţi de procesare: alocare sesiune 16,8 mil. Euro; a fost deschisă la 19 august 2019 și se închide pe 31 ianuarie 2020; au fost depuse până acum 3 proiecte în valoare de 2,698 mil. Euro; fonduri disponibile - 22,5mil. Euro; Submăsura 4.2a - Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol - Sector dezvoltare şi modernizare unităţi de procesare; alocare sesiune 10 mil. Euro; a fost deschisă la 19 august 2019 și se închide pe 31 ianuarie 2020; până acum nu a fost depuse nici un proiect; fonduri disponibile - 15 mil. euro (plafonul maxim până la care se depun proiecte); Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Infrastructură irigaţii: alocare sesiune 200 mil. Euro; a fost deschisă la 6 februarie 2019 și închisă pe 31 august 2019; au fost depuse până acum 304 proiecte în valoare de 298,620 mil. Euro; fonduri disponibile - 1,38 mil. Euro; Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici – Sector zona montană: alocare sesiune 13,77 mil. Euro; a fost deschisă la 22 iulie 2019 și se închide pe 31 decembrie 2019; au fost depuse până acum 801 proiecte în valoare de 12,015 mil. Euro; fonduri disponibile - 8,640 mil. Euro; Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici – Sector zonă normală inclusiv ITI: alocare sesiune 32,130 mil. Euro; a fost deschisă la 22 iulie 2019și se închide pe 31 decembrie 2019; au fost depuse până acum 1.352 proiecte în valoare de 20,280 mil. Euro; fonduri disponibile - 27,915 mil. Euro; Submăsura 9.1 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol: alocare sesiune 7,729 mil. Euro; a fost deschisă  la 26 iunie 2019 și se închide pe 30 septembrie 2019; au fost depuse până acum 11 proiecte în valoare de 4,167 mil. Euro; Submăsura 9.1a - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol: alocare sesiune 5,3 mil. Euro; a fost deschisă la 26 iunie 2019 și se închide pe 30 septembrie 2019; nici pentru această submăsură nu a fost despus nici un proiect. Potrivit AFIR, valoarea proiectelor depuse este valoarea publică nerambursabilă a proiectelor depuse cu punctajul estimat mai mare sau egal decât pragul minim de calitate din care a fost exclusă valoarea publică a proiectelor retrase. Fondurile disponibile sunt cele rămase până la închiderea sesiunii. Sesiunea de depunere a cererilor de finanţare se poate închide mai repede de termenul limită, dacă sunt epuizate fondurile disponibile.