Programul de antreprenoriat CRITBIZ este derulat de Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Bihor şi Grupul PONT din Cluj-Napoca.

Programul de antreprenoriat CRITBIZ semnează primele contracte de finanţare cu beneficiarii finanţării nerambursabile. Semnarea contractelor va avea loc, azi, 29 martie 2019, de la ora 10 în Oradea, la Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Bihor. Primii beneficiari care au trecut de toate etapele programului - formare antreprenorială, concursul planurilor de afaceri, stagiune de practică şi etapa de mentorat - îşi înfiinţează acum firmele cu care au concurat în programul CRITBIZ. Finanţarea nerambursabilă este de până la 400.000 de euro.

CRITBIZ este, practic, un program de dezvoltare antreprenorială cu scopul de a genera o schimbare de perspective în lumea antreprenoriatului românesc. Misiunea programului CRITBIZ este dezvoltarea strategică a ecosistemului antreprenorial din regiunea Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu Mare) în sectoarele industrii creative și IT prin crearea unei rețele de colaborare profesionale și comunități de suport.

Reamintim că Programul CRITBIZ se adresează persoanelor între 18 și 64 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunea Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj, Satu Mare), și care vor să înființeze o afacere în regiune în domeniul industriilor creative sau IT. Misiunea programului CRITBIZ, cu o durată de trei ani, este dezvoltarea strategică a ecosistemului antreprenorial din regiunea Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu Mare) în sectoarele industrii creative și IT prin crearea unei rețele de colaborare profesionale și comunități de suport. În acest scop, proiectul vizează formarea antreprenorială a minimum 400 de participanți din regiune și alegerea a 48 planuri de afaceri sustenabile spre finanțare cu maximum 40.000 Euro. Principiile care definesc programul CRITBIZ sunt inovare socială, egalitate, accesibilitate, sustenabilitate și utilizarea eficientă a resurselor. Prin înființarea unor întreprinderi noi, inovative, se contribuie la creșterea economică a regiunii, crearea de noi locuri de muncă, includerea tinerilor, șomerilor și a tuturor persoanelor interesați de antreprenoriat, promovarea antreprenoriatului feminin, și la protecția mediului prin dezvoltare durabilă. În categoria industriei creative intră acele activități economice care se ocupă de generarea sau exploatarea cunoștințelor și informației. Alternativ, sunt denumite industrii culturale sau domenii ale economiei creative: publicitatea, arhitectura, arta, meșteșugurile, design-ul, moda, filmul, muzica, artele scenei, editarea (publishing), cercetarea și dezvoltarea, software-ul, jocurile și jucăriile, TV & radio, jocurile video. În ceea ce priveşte tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţii, aceasta este tehnologia necesară pentru prelucrarea informației, în particular prin folosirea computerelor pe multiple domenii legate de date și informații, cum ar fi: procesoare, calculatoare, hardware și software, limbaje de programare etc. Trebuie precizat faptul că Asociaţia Pentru Promovarea Afacerilor în România sprijină întreprinderile mici şi mijlocii, printre obiective numărându-se dezvoltarea mediului de afaceri în România, promovarea colaborărilor bilaterale, organizarea şi promovarea unor programe care au ca scop dezvoltarea de investiţii şi a mediului de afaceri în zona rurală, precum şi promovarea unor programe si proiecte care vizeaza informatizarea mediului afaceri. În ceea ce priveşte Grupul PONT, acesta este o asociere civilă și antreprenorială a unui grup de tineri, care doresc să contribuie semnificativ la dezvoltarea regională și instituțională a țării, utilizând expertiza și experiența vastă în monitorizarea, redactarea şi managementul  proiectelor, acumulată în parcursul celor 13 ani de activitate în domeniu.