Prin ucenicia la locul de muncă, se urmăreşte obţinerea unei calificări pentru tinerii cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă.

Persoanele cu studii primare vor putea obţine o calificare urmând programele de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, organizate în baza Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, modificată prin OUG 96/9 noiembrie 2018. Potrivit noilor reglementări, care modifică Legea nr.279/2005, persoanele cu vârsta de peste 16 ani, care au cel puţin studii primare, vor putea fi cuprinse în programele de ucenicie pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1, pentru aceasta situatie contractul de ucenicie având o durată de cel puţin 6 luni. Astfel, prin această formă de pregătire, tinerii pot dobândi competenţe profesionale şi un loc de muncă cu o durată între 6 luni şi trei ani, angajatorul asigurându-i ucenicului condiţiile necesare pregătirii teoretice şi practice. Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabileşte în funcţie de ocupaţia/calificarea pentru care urmează să se pregatească ucenicul, dar şi de competenţele dobândite anterior de către acesta, fără a putea fi mai mică de: 6 luni - în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1; 12 luni - în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; 24 luni – în situaţia în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3; 36 luni - dacă ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4. Potrivit noilor reglementări, ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare, iar salariul de bază lunar stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă este cel puţin salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată. Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile prezentei legi, beneficiază la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună pe toată durata programului de ucenicie. De precizat că, în termen de 60 de zile de la data publicării în MO a Ordonanţei 96, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale va modifica Normele metodologice de aplicare a prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă.