După soluționarea contestațiilor, directorii liceelor beiușene ne-au prezentat rezultatele obținute de absolvenți la examenul de Bacalaureat. Dintre cei 377 de absolvenți ai seriei curente, s-au înscris 373, iar la examen s-au prezentat 370.

Dintre cei patru absenți, o singură candidată a fost oprită să participe la examen în urma măsurării temperaturii, acest caz înregistrându-se la Colegiul Național „Samuil Vulcan”. Pe lângă absolvenții din seria curentă, s-au mai înscris la Bac și 118 din cele anterioare, însă numai 110 au fost prezenți. Toți cei trei directori de școli intervievați au subliniat buna desfășurare a examenului de Bacalaureat, declarând că nu au fost constatate fraude sau tentative de fraudă.

Cât privește procentele de promovabilitate, acestea sunt mai mari decât cele de anul trecut sau cel puțin similare acelora: 81,82 la sută la Colegiul Național „Samuil Vulcan”, 28,04 de puncte procentuale la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” și 88,17 la sută la Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș”. Chiar dacă numărul celor care au promovat examenul de Bacalaureat la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” este mai mic decât la celelalte licee din oraș, promovabilitatea a crescut și în acest an, comparativ cu 2019, ceea ce poate fi și o consecință a derulării Proiectului privind Învățământul Secundar ROSE.

Chiar dacă niciun absolvent beiușean nu a promovat BAC-ul cu media zece, notele maxime au fost mult mai numeroase față de anii trecuți, nu mai puțin de 49, dintre care: 2 la Limba și literatura română, 6 la Matematică,15 la Istorie, 4 la Geografie, 1 la Psihologie, 7 la Logică și argumentare, 13 la Anatomie și 1 la Informatică.