În cadrul articolului precedent am adus în discuţie noţiunea de clauze neuzuale, precum şi unele principii legale care guvernează acest gen de clauze contractuale, însă credem că ar fi în interesul justiţiabilului ca acesta să cunoască şi care sunt aceste clauze contractuale neuzuale.

Plecând de la acest obiectiv, venim şi evidenţiem faptul că noţiunea de clauze contractuale neuzuale este reglemenatată de art. 1203 din cadrul Codului civil. Această dispoziţie legală îşi începe prezentarea prin afirmaţia „clauzele contractuale care prevăd în folosul celui care propune”, de aici şi ideia că nu toate clauzele contractuale evidenţiate de către textul legal sunt supuse formalităţilor legale evidenţiate de către art. 1203, ci doar acelea care prevăd în folosul celui care le propune. Prima dintre clauzele contractuale evidenţiate de către art. 1203 Cod civil este cea de limitare a răspunderii. În cadrul unui contract, părţile contractuale au posibilitatea, în virtutea principiului libertăţii contractuale, să stabilească prin intermediul clauzelor contractuale o limitare de răspundere. Acestea clauze pot să vizeze fie o limitare parţială, fie o limitare totală a răspunderii generate de neexecutarea conformă a obligaţiilor contractuale. Aşadar conform dispoziţiilor legale inserate în cadrul art. 1203 din cadrul Codului civil, ori de câte ori se inserează o clauză contractuală de limitare a răspunderii în favoarea celui care o propune, obligatoriu ca această ipoteză să fie respectată, nu este suficientă semnarea contractului pentru ca această clauză să îşi producă efectele juridice, ci este necesar să se facă dovada acceptării acesteia în mod expres şi în scris. A doua clauză contractuală prevăzută de art. 1203 din cadrul Codului civil, este clauza de denunţare unilaterală a contractului. Clauza de denunţare unilaterală a contractului acordă posibilitatea părţilor contractuale de a pune capăt efectelor generate de contractul încheiat, dar fără ca să fie necesar un acord prealabil din partea celuilat cocontractant. La o simplă analiză a consecinţelor generate de o astfel de clauză ne dăm seama de importanţa acesteia şi de ce legiuitorul a subliniat faptul că pentru ca o astfel de clauză să producă efecte este necesar un acord distinct şi expres de cel pe care îl conţine contractul semnat. A treia clauză contractuală prevăzută de articolul 1203 din cadrul Codului civil este cea privind suspendarea executării obligaţiilor. Această clauză contractuală, după cum evidenţiază însăşi reglementarea legală, acordă posiblitatea unei părţi contractuale să nu îşi execute obligaţiile contractuale pentru o anumită perioadă de timp. Atât această clauză cât şi clauza privind denunţarea unilaterală a contractului pot să ducă la producerea unor prejudicii mari faţă de partea contractantă care doreşte executarea în continuare a contractului şi având la bază un element de subiectivism a părţii contractante care le invocă, poate să ducă la abuzuri contractuale.