Legea 217 din 2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, în acest an, până în prezent, a suferit două modificări legislative, mai precis prin Legea 114 din 2023, care a fost publicată în cadrul Monitorului Oficial cu numărul 402 din 10.05.2023, și Legea 240 din 2023, care a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 669 din 20.07.2023.

În cadrul prezentului articol vom trata fiecare modificare în parte pentru a se cunoaște de către cititorii noștri versiunea actuală a legii privind prevenirea și combaterea violenței domestice, cu mețiunea că există în prezent discuții la nivel legislativ de extindere a aplicabilității legii la orice fel de act de violență chiar dacă nu este exercitat între persoane care sunt membri de familie, fapt care suntem de părere că ar fi extrem de benefic, întrucât datele statistice privind actele de violență exercitate asupra femeilor și copiilor sunt extrem de îngrijorătoare.

Prin Legea 114 din 2023, a fost introdusă o interdicție suplimentară față de agresorul care reprezintă subiectul unui ordin de protecție emis de către instanța de judecată, mai precis la art. 38 alin. 1 Legea 217 din 2003 a fost introdusă o literă „k”, care stabilește faptul că; „interdicţia pentru agresor de a încasa alocaţia de stat pentru copii şi încuviinţarea încasării acesteia de către părintele/persoana căruia/căreia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau la care s-a stabilit reşedinţa acestuia. Interdicţia se comunică, de îndată, agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială sau a municipiului Bucureşti, după caz. Alocaţia este încasată de părintele/persoana beneficiar/beneficiară al/a măsurii de protecţie pe durata valabilităţii ordinului de protecţie şi atât timp cât i-a fost încredinţat copilul sau în situaţia în care copilul are stabilită reşedinţa la acesta/aceasta”.

Așadar, agresorul nu va putea să ridice alocația pentru copii, iar prin hotărârea judecătorească care dispune instituirea unui ordin de protecție, trebuie să se dispună, spunem noi chiar din oficiu, de către judecător cu privire la această interdicție.

Prin Legea 240 din 2023, a fost modificat art. 39 din Legea 217/2003 în sensul că perioada maximă pentru instituirea ordinului de protecție a fost majorată de la 6 luni la 12 luni, stabilindu-se: „Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se stabileşte de judecător, fără a putea depăşi 12 luni de la data emiterii ordinului” .

De asemenea se evidențiază faptul că: „Dacă hotărârea nu cuprinde nicio menţiune privind durata măsurilor dispuse, acestea vor produce efecte pentru o perioadă de 12 luni de la data emiterii ordinului”.