Cu ocazia unui interviu acordat recent, directorul general Dorel Dulău ne-a prezentat noutățile din activitatea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor. Primul anunț făcut de interlocutorul nostru se referă la începerea achitării restanțelor la plata concediilor medicale din ultimele luni.

„După cum am anunțat de la început, instituția noastră apără drepturile asiguraților. O problemă aflată permanent în atenția noastră este cea a concediilor medicale, respectiv plata lor. Vreau să vă informez că, de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, am primit recent o filă de buget care acoperă creditele bugetare de aproximativ 68 de milioane de lei, lucru mai mult decât îmbucurător. Astfel, colegii mei de la Biroul «Asigurați» vor începe activitatea de plată a concediilor medicale. Începem să plătim restanțele din lunile aprilie, mai și iunie, urmând să ajungem, în cel mai scurt timp, la zi, asta și în funcție de banii care vor fi alocați. Ca urmare, Bihorul va face parte dintre județele care vor fi cu plata concediilor medicale la zi. Trebuie să menționez că în ultima perioadă mulți dintre angajatorii privați ne-au solicitat sprijinul sub forma intervenției pe lângă CNAS pentru alocarea sumelor necesare pentru achitarea concediilor medicale.

Trebuie ținut cont de faptul că media lunară pe concediile din Bihor este de aproximativ 10-11 milioane de lei, ceea ce presupune o sumă destul de mare. Pe luna iulie, odată cu intensificarea virusului Covid, numărul concediilor medicale a crescut din nou, iar suma aferentă acestora a ajuns la 13 milioane. În aceste condiții, veste venită dinspre CNAS este mai mult decât bună, în special pentru zona privată a angajatorilor”, ne-a declarat directorul general al CAS Bihor.

În plus, pe linia interacțiunii permanente cu autoritățile locale și județene, precum și cu asigurații, Dorel Dulău va relua deplasările în teren pentru popularizarea drepturilor pe care aceștia din urmă le au:

„În planul de activitate al CAS Bihor voi reiniția colaborarea directă și pe teren cu administrațiile publice locale și întâlnirile cu asigurații acolo unde aceștia doresc să afle informații noi cu privire la drepturile pe care le au în sistemul public și privat de sănătate, cel aflat în sistem relațional cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bihor”.

La finalul dialogului nostru, Dorel Dulău a anunțat inițierea demersurilor pentru înființarea unor secții sau compartimente de adicție în cadrul unităților spitalicești bihorene:

„Ca o noutate, voi iniția un demers, bineînțeles, cu acordul președintelui și a conducerii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în sensul îndemnării spitalelor publice, dar și private, să cuprindă în structurile proprii câte o secție de adicție sau compartimente de adicție, pentru că este o specialitate deficitară la noi, în Bihor. Observăm, în toată mass-media și în viața de zi cu zi, că există multe cazuri de adicții la jocurile de noroc, la băutură, la droguri în rândul tineretului și atunci structurile organizatorice ale spitalelor sau ale altor furnizori de servicii medicale, chiar ambulatorii, trebuie să se adapteze noilor solicitări. Nu intră în atribuțiile noastre directe aceste modificări de structură, dar intră în atribuțiile directorului general apărarea intereselor asiguratului. Cred că e bine să nu așteptăm până se întâmplă un caz similar vreunuia dintre apropiații noștri, ci trebuie să intervenim la nivel social general, dar și la nivelul județului Bihor. În acest sens, voi solicita acordul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, după care voi începe comunicarea directă cu structurile administrație locale, pe acest subiect. Bineînțeles că este un subiect sensibil, este un subiect dezbătut atât în presă, cât și în alte mijloace de comunicare, dar important este să inițiem procedura de adaptare a structurilor spitalicești la solicitările de servicii medicale de pe piață”.