Casei Judeţene de Pensii Bihor i-au fost repartizate peste 150 de bilete de tratament balnear aferente seriei 13, începând cu data de 29 septembrie.

Printr-un comunicat de presă trimis miercuri, 15 septembrie, CJP Bihor anunță că i-au fost repartizate 153 de bilete de tratament balnear aferente seriei 13, începând cu data de 29 septembrie 2021, pentru următoarele stațiuni: Sovata - 2 bilete, Herculane - 15 bilete, Călimănești - 3 bilete, Covasna - 2 bilete, Băile Felix - 34 bilete, Geoagiu - 2 bilete, Băile 1 Mai - 66 bilete, Mangalia - 2 bilete, Moneasa - 12 bilete, Neptun - 4 bilete, Ocna Șugatag - 5 bilete, Slănic Prahova - 2 bilete și Tășnad - 4 bilete.

Biletele se pot ridica de la sediul Casei Judeţene de Pensii Bihor, zilnic, conform programului de lucru, de luni până joi, între orele 8.00-14.00, vineri, între orele 8.00-13.00, până în data de 22 septembrie 2021, exceptând intervalul orar 12.00-12.20, când activitatea de relații cu publicul este întreruptă pentru efectuarea actiunii de dezinfecție.

Redistribuirea biletelor de tratament va avea loc în data de 23 septembrie 2021, începând cu ora 8.00. „Biletele de tratament se eliberează conform criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear aprobate prin Ordinul nr. 141/16.03.2021 al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, în baza cererii depuse şi a biletului de trimitere cu regim special - în original şi în copie - eliberat de medicul de familie sau medicul specialist”, anunță reprezentanții CJP Bihor.

Potrivit acestora, persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însoțitor pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţite. De asemenea, însoţitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav / în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament fără a fi însoțiți, persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor) pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier, şi nu în regim de spitalizare.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate prin procură autentificată la notarul public din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să îl ridice.