Asociația Caritas Eparhial Oradea (ACEO) a elaborat politicile de protecție a persoanei asistate. Deoarece lucrează cu minori și colaborează și cu voluntari minori, asociația și-a dezvoltat politica și procedurile de siguranță a copiilor și a persoanelor adulte vulnerabile.

Potrivit directorului executiv al Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, Adela Popa Ghițulescu, documentul conține principalele principii și valori în baza cărora asociația oferă servicii.

Pe lângă definirea politicii de protecție a ACEO, documentul mai cuprinde: rolul asociației în implementarea politicii de protecție a persoanei beneficiare; viziunea organizației cu privire la protecția persoanei; declarația ACEO cu privire la protecția copilului și a persoanelor vulnerabile; obiectivele politicii de protecție și principiile de protecție a copilului susținute de politica organizației. De asemenea, un alt capitol este dedicat implementării, evaluării și monitorizării planului.

Documentul mai conține detalii cu privire la evaluarea riscurilor și măsurile luate de asociație, iar o altă parte a acestuia descrie modul de raportare a situațiilor de abuz și neglijare.

Documentul de politică conține mai multe anexe, inclusiv: Planul de implementare; Codul de conduită pentru angajați în ceea ce privește protecția și siguranța beneficiarilor; Declarația de angajament; Ghidul pentru voluntari, stagiari și vizitatori; Forme de acord pentru beneficiari (și acord parental); Certificatul de participare la sesiunile de instruire; Declarația de imparțialitate a membrilor Comitetului de Monitorizare; Formularul de raportare a cazurilor de încălcare a drepturilor copilului, fișe pentru înregistrarea cazului suspectat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic de copii; diverse formulare de instruire pentru părinți, personal, voluntari; fișe de informații pentru diferitele categorii de beneficiari.

„Pentru 2021, asociația își propune organizarea unei serii de cursuri de instruire atât pentru angajați cât și pentru voluntari și colaboratori, cursuri prin care aceștia să-și însușească și să aplice în activitatea lor de zi cu zi toate prevederile setului de politici de protecție”, menționează Adela Popa Ghițulescu, adăugând că acesta va fi un prim pas în prevenirea oricărui abuz față de beneficiari, ca parte a angajamentului organizației de a respecta în totalitate valorile și principiile ce stau la baza activității sale.