Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor a anunţat că, începând cu data de 6 iulie 2017, beneficiarii contractelor din județul Bihor se pot prezenta la sediul instituţiei pentru semnarea contractelor.

APM precizează că persoana fizică titular de contract are la dispoziţie 60 de zile începând din 6 iulie 2017 pentru a se prezenta la sediul instituţiei cu carte de identitate sau buletin de identitate. Conform art. 20, alin (2) din Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice - Sesiunea 2016 „se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la publicarea anunţului cu data de la care se pot semna contractele pentru finanţare nerambursabilă”.