Având în vedere prevederile Legii nr.154/2021, referitor la depunerea dosarului pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege, precum și a situațiilor diferite întâlnite în practică, Casa Județeană de Pensii Bihor a trimis miercuri, 13 octombrie, o informare de presă prin care face anumite precizări.

Astfel, în documentul trimis, cu privire la prevederile Legii nr. 154/2021, se menționează următoarele: dosarul trebuie să conțină toate documentele necesare, și anume: Hotărârea Comisiei pentru aplicarea Legii 189/2000 emisă pe numele părintelui decedat, Hotărârea Comisiei pentru aplicarea Legii 189/2000 emisă soțului supraviețuitor al părintelui decedat; în cazul în care decesul părinților a survenit anterior intrării în vigoare a Legii 189/2000, se vor prezenta documente oficiale din care să rezulte persecuția din motive etnice, precum și perioada în care a fost persecutată persoana în cauză (aceste documente pot fi eliberate de autoritățile competente - Arhivele Naționale ale României - Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale - având sediul în București, str. Leaota nr.2A, sector 6, telefon: 021/313.92.95, 021/314.43.31, e-mail: [email protected]; certificat deces părinte persecutat, certificat de naștere urmaș, certificat căsătorie urmaș - după caz, carte de identitate urmaș, cerere tip completată lizibil, cu majuscule (care se poate completa la sediu sau se poate descărca de pe site-ul instituției - www.cjpensiibihor.ro la secțiunea „Formulare tip”/categoria „Legi Speciale”).

„Legea 154/2021 nu prevede un termen definit pentru depunerea dosarelor”, se menționează în documentul semnat de Laurențiu Țenț, directorul executiv al CJP Bihor, și Gabriela Lozinca - Tripon, purtător de cuvânt.

Potrivit acestora, plata indemnizației se efectuează începând cu data de 1 ianuarie 2022 pentru cei care depun dosarele până la data de 31 decembrie 2021.

„În cazul persoanelor care vor depune dosarul după data de 1 ianuarie 2022, indemnizațiile vor fi acordate și plătite începând cu prima zi a lunii următoare depunerii cererii”, mai transmite conducerea CJP Bihor.