Casa Județeană de Pensii Bihor a trimis azi, 10 iunie, un comunicat de presă, în care precizează că ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.74/2022 se acordă o singură dată, în luna iulie, acelor beneficiari ai căror venituri lunare cumulate sunt mai mici de 2000 de lei.

Potrivit documentului transmis, sunt avute în vedere următoarele categorii de venituri: pensiile din sistemul public de pensii și din sistemele neintegrate sistemului public de pensii, care se plătesc în luna iulie 2022; venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, care se plătesc în luna iulie 2022 prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale; venituri din indemnizația socială pentru pensionari; venituri din salarii și asimilate salariilor, realizate în luna aprilie 2022.

„Ajutorul financiar se acordă din oficiu, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale”, mai transmit reprezentanții CJP Bihor.

Casa de Pensii Bihor mai face următoarele precizări: în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte; ajutorul financiar se acordă în cuantumul integral de 700 de lei, chiar dacă veniturile plătite în luna iulie sunt aferente unei fracțiuni din luna iulie 2022; la stabilirea plafonului de 2000 de lei nu se au în vedere eventualele sume reprezentând drepturi restante aferente unor perioade anterioare, care se plătesc în luna iulie; ajutorul financiar se acordă doar persoanelor îndreptățite care au domiciliul în România, nu și celor care au locul de ședere/reședința obișnuită în străinătate; ajutorul financiar se suportă din bugetul de stat; ajutorul financiar nu intră în calculul contribuției bănești individuale în vederea obținerii unui bilet de tratament balnear și nu este supus executării silite.