Persoanele interesate să devină recenzori se pot înscrie în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în municipiul Oradea. Dosarele se pot depune de marți, 14 iunie, până vineri, 17 iunie, inclusiv.

În conformitate cu dispozițiile O.U.G nr.19/2020 privind Recensământul populației și al locuințelor din 2021, în perioada 14 martie - 17 iulie 2022 se desfășoară activitatea de autorecenzare, autorecenzare asistată și recenzare propriu-zisă.

În acest sens, persoanele interesate pot depune cereri pentru ocuparea funcției de recenzor la Primăria Municipiului Oradea - Sala Ghișeelor (ghișeele nr.19 și 20), în perioada 14-17 iunie. La cerere, se vor atașa copie xerox după actul de identitate, copie xerox după diploma de studii și certificatul de cazier judiciar.

Condiții care trebuie îndeplinite de solicitanți pentru ocuparea funcției de recenzor: vârsta de 18 ani, împlinită la data depunerii cererii; să aibă cetățenie română; fără cazier judiciar;  abilități de utilizare a computerului; nivelul studiilor - minim studii medii.    

Condiții privind contractarea serviciilor: vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției - condiție eliminatorie; minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie; să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie; să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete; abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros; să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare; rezistenţă la stres şi lucru sub presiune; în zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren; expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol) reprezintă un avantaj.

Atribuțiile personalului de recensământ: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

Condiții specifice: muncă pe teren; disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei); disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).