Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunatorului: molia orientală la piersic şi cais. Se mai combat: afide, defoliatoare, basicarea, monilioza, ciuruirea.

Efectuaţi tratamentul folosind unul din amestecurile:

1. Coragen - 175 ml/ha + Merpan 80WDG - 2 kg/ha sau

2. Karate Zeon – 0,015% + Vondozeb – 0,2% sau

3. Fastac 10 EC – 0,015 % + Dithane M 45 – 0,2%.

Se mai pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România. Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: 19-24 mai 2020. Tratamentul se repetă la 7–10 zile, folosind un alt amestec din cele menţionate mai sus. La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informaţiile privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor de către utilizatorii profesionişti vor fi completate la zi în Registrul de evidenţă a tratamentelor şi păstrate cel puţin 3 ani.

După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului. Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare, precum şi Protocoalele de colaborare nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016 – se arată în buletinul  întocmit de ing.Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.